งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 18-23 ธันวาคม 2566

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว อเนกประสงค์ ห้อง โรงอาหาร 20 ธ.ค. 2566 9.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สนามฟุตบอล ห้อง สนามหญ้า 20 ธ.ค. 2566 9.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สนามฟุตบอล ห้อง สนามหญ้า 21 ธ.ค. 2566 9.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
4 827 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว อเนกประสงค์ ห้อง โรงอาหาร 21 ธ.ค. 2566 8.30 ลงทะเบียน+ จับฉลาก 08.00 น. แต่งกายชุดเครื่องแบบลูกเสือถูกต้องตามระะบียบ
5 828 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 โรงเรียนสุเหร่าเขียว อเนกประสงค์ ห้อง โรงอาหาร 21 ธ.ค. 2566 12.00 ลงทะเบียน+จับฉลา่ก 11.00 น. แต่งกายชุดเครื่องแบบลูกเสือถูกต้องตามระะบียบ
6 829 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว อเนกประสงค์ ห้อง โรงอาหาร 21 ธ.ค. 2566 15.00 ลงทะเบียน+จับฉลา่ก 14.00 น. แต่งกายชุดเครื่องแบบลูกเสือถูกต้องตามระะบียบ
7 830 การประกวดกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสุเหร่าเขียว อาคารเรียน4ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป2/2 21 ธ.ค. 2566 9.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
8 831 การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว อาคารเรียน4ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์มัธยม 21 ธ.ค. 2566 9.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
9 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนสุเหร่าเขียว อาคารเรียน4ชั้น ชั้น 1 ห้อง ละหมาด 21 ธ.ค. 2566 9.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
10 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว อาคารเรียน4ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องละหมาด 21 ธ.ค. 2566 9.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
11 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว อาคารเรียน4ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป3/2 21 ธ.ค. 2566 9.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
12 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนสุเหร่าเขียว อาคารเรียน4ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องละหมาด 20 ธ.ค. 2566 9.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
13 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว อาคารเรียน4ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป3/1 20 ธ.ค. 2566 9.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
14 708 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนสุเหร่าเขียว อาคารเรียน4ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป1/1 20 ธ.ค. 2566 9.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
15 709 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุเหร่าเขียว อาคารเรียน4ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป1/1 20 ธ.ค. 2566 11.00 ลงทะเบียน 10.00 น.

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 bi2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]