งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 18-23 ธันวาคม 2566

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 21 ธ.ค. 2566 08.00-12.00 ลงทะเบียน 07.00 -07.30 น. ให้ทุกทีมเตรียมเสื่อสำหรับนั่งประดิษฐ์ผลงาน ถุงดำ และปลั๊กพ่วง มาเอง
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 21 ธ.ค. 2566 13.00-17.00 ลงทะเบียน 12.00 -12.30 น. ให้ทุกทีมเตรียมเสื่อสำหรับนั่งประดิษฐ์ผลงาน ถุงดำ และปลั๊กพ่วง มาเอง
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.2 21 ธ.ค. 2566 08.30-11.30 ลงทะเบียน 07.00 - 08.00 น. ให้ทุกทีมเตรียมถุงดำมาเอง
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.2 21 ธ.ค. 2566 13.00-16.00 ลงทะเบียน 12.00-12.30 น. ให้ทุกทีมเตรียมถุงดำมาเอง
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.1 21 ธ.ค. 2566 08.30-11.30 ลงทะเบียน 07.00 - 08.00 น. ให้ทุกทีมเตรียมถุงดำ
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.1 21 ธ.ค. 2566 13.00-16.00 ลงทะเบียน 12.00-12.30 น. ให้ทุกทีมเตรียมถุงดำ
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1 21 ธ.ค. 2566 08.30-11.30 ลงทะเบียน 07.00 - 08.00 น.
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1 21 ธ.ค. 2566 13.00-16.00 ลงทะเบียน 12.00-12.30 น.
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 21 ธ.ค. 2566 08.30-11.30 ลงทะเบียน 07.00 - 08.00 น. ให้ทุกทีมเตรียมผ้ายางปูโต๊ะสำหรับจัดสวนถาดและถุงดำ
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 21 ธ.ค. 2566 13.00-16.00 ลงทะเบียน 12.00-12.30 น. ให้ทุกทีมเตรียมผ้ายางปูโต๊ะสำหรับจัดสวนถาดและถุงดำ
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 21 ธ.ค. 2566 08.30-11.30 ลงทะเบียน 07.00 - 08.00 น. หากต้องใช้ความร้อนให้ทุกทีมเตรียมเตาแก๊สสำหรับแปรรูปอาหาร ไม่สามารถใช้เตาไฟฟ้าได้ และนำถุงดำมาเอง
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 21 ธ.ค. 2566 13.00-16.00 ลงทะเบียน 12.00 - 12.30 น. หากต้องใช้ความร้อนให้ทุกทีมเตรียมเตาแก๊สสำหรับแปรรูปอาหาร ไม่สามารถใช้เตาไฟฟ้าได้ และนำถุงดำมาเอง
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 21 ธ.ค. 2566 08.30-11.30 ลงทะเบียน 07.00 - 08.00 น. หากต้องใช้ความร้อนให้ทุกทีมเตรียมเตาแก๊สมาเอง ไม่สามารถใช้เตาไฟฟ้าได้ และนำถุงดำมาเอง
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 21 ธ.ค. 2566 13.00-16.00 ลงทะเบียน 12.00 - 12.30 น. หากต้องใช้ความร้อนให้ทุกทีมเตรียมเตาแก๊สมาเอง ไม่สามารถใช้เตาไฟฟ้าได้ และนำถุงดำมาเอง
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก เต็นท์หน้าอาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ในเต็นท์ 21 ธ.ค. 2566 08.30-11.30 ลงทะเบียน 07.00 - 08.00 น. หากต้องใช้ความร้อนให้ทุกทีมเตรียมเตาแก๊สมาเอง ไม่สามารถใช้เตาไฟฟ้าได้ และนำถุงดำมาเอง
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก เต็นท์หน้าอาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ในเต็นท์ 21 ธ.ค. 2566 13.00-16.00 ลงทะเบียน 12.00 - 12.30 น. หากต้องใช้ความร้อนให้ทุกทีมเตรียมเตาแก๊สมาเอง ไม่สามารถใช้เตาไฟฟ้าได้ และนำถุงดำมาเอง
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง สังคม 21 ธ.ค. 2566 08.30-11.30 ลงทะเบียน 07.00 - 08.00 น. ให้ทุกทีมเตรียมถุงดำมาเอง ไม่อนุญาตให้หั่นผัก ผลไม้ ที่จะนำมาแกะสลัก
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง สังคม 21 ธ.ค. 2566 13.00-16.00 ลงทะเบียน 12.00-12.30 น. ให้ทุกทีมเตรียมถุงดำมาเอง ไม่อนุญาตให้หั่นผัก ผลไม้ ที่จะนำมาแกะสลัก

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 bi2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]