งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 18-23 ธันวาคม 2566

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย อาคาร 2 ชั้นล่างห้องอนุบาล และชั้นล่างอาคาร 1 18 ธ.ค. 2566 09.00-12.00 ลงทะเบียนพร้อมตรวจอุปกรณ์ เวลา 07.00 น - 08.30 น. , รวมเด็ก 08.30 - 08.45 , ฉับฉลากหัวข้อ 8.45 - 09.00 น
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย อาคาร 2 และ อาคาร 4 (ซิว - มัตสุชิตะ) ชั้น 2 18 ธ.ค. 2566 09.00 - 12.00 ลงทะเบียนพร้อมตรวจอุปกรณ์ เวลา 07.00 น - 08.30 น. , รวมเด็ก 08.30 - 08.45 , ฉับฉลากหัวข้อ 8.45 - 09.00 น

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 bi2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]