งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 18-23 ธันวาคม 2566

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารพระมงคลนนทเขต ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30 เก็บตัว ห้อง ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ทุกกิจกรรมรายงานตัวและจับสลากลำดับแข่งขัน เวลา 07.00 - 8.15 น. ณ จุดแข่งขัน
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารพระมงคลนนทเขต ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30 เก็บตัว ห้อง ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ทุกกิจกรรมรายงานตัวและจับสลากลำดับแข่งขัน เวลา 07.00 - 8.15 น. ณ จุดแข่งขัน
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารริมน้ำ(ตึกสีชมพู) ชั้น ล่างอาคารห้องสมุด ห้อง อาหารครู โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30 เก็บตัว หน้าห้องอาหารคาวหวาน ทุกกิจกรรมรายงานตัวและจับสลากลำดับแข่งขัน เวลา 07.00 - 8.15 น. ณ จุดแข่งขัน
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารพระมงคลนนทเขต ชั้น 2 ห้อง ป1/1 และ ป.1/2 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30 เก็บตัวห้องวิชาการ 1.ทุกกิจกรรมรายงานตัวและจับสลากลำดับแข่งขัน เวลา 07.00 - 8.15 น. ณ จุดแข่งขัน 2.กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ส่งเล่มวันแข่งขัน และสามารถตั้งโต๊ะโครงงานตามลำดับแข่งขันหลังจากรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว (ทางศูนย์จัดเตรียมเฉพาะโต๊ะตั้งโครงงานไว้ให
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารพระมงคลนนทเขต ชั้น 2 ห้อง ป.1/3, ป.1/4, ป.2/1 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30 เก็บตัวห้อง ป.2/2, 2/3, 2/4 1.ทุกกิจกรรมรายงานตัวและจับสลากลำดับแข่งขัน เวลา 07.00 - 8.15 น. ณ จุดแข่งขัน 2.กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ส่งเล่มวันแข่งขัน และสามารถตั้งโต๊ะโครงงานตามลำดับแข่งขันหลังจากรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว (ทางศูนย์จัดเตรียมเฉพาะโต๊ะตั้งโ
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารริมน้ำ(ตึกชมพู) ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30 เก็บตัว ห้องคณิตศาสตร์ 1.ทุกกิจกรรมรายงานตัวและจับสลากลำดับแข่งขัน เวลา 07.00 - 8.15 น. ณ จุดแข่งขัน 2.กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ส่งเล่มวันแข่งขัน และสามารถตั้งโต๊ะโครงงานตามลำดับแข่งขันหลังจากรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว (ทางศูนย์จัดเตรียมเฉพาะโต๊ะตั้งโครงง
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารห้องสมุด ชั้น ชั้นบนอาคารห้องสมุด ห้อง ห้องฉายภาพยนตร์ 22 ธ.ค. 2566 10.00-16.30 (ชั้นบนอาคารห้องสมุด) โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ทุกกิจกรรมรายงานตัวและจับสลากลำดับแข่งขัน เวลา 07.00 - 8.15 น. ณ จุดแข่งขัน
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารริมน้ำ(ชั้นบนอาคารห้องสมุด) ชั้น 2 ห้อง ห้องฉายภาพยนตร์ 22 ธ.ค. 2566 09.00-10.00 (ชั้นบนอาคารห้องสมุด) โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ทุกกิจกรรมรายงานตัวและจับสลากลำดับแข่งขัน เวลา 07.00 - 8.15 น. ณ จุดแข่งขัน
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารพระมงคลนนทเขต ชั้น 1 (ชั้นล่าง) ห้อง ชั้นล่างใต้อาคารพระมงคลนนทเขต 22 ธ.ค. 2566 09.00-10.00 ทุกกิจกรรมรายงานตัวและจับสลากลำดับแข่งขัน เวลา 07.00 - 8.15 น. ณ จุดแข่งขัน
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารพระมงคลนนทเขต ชั้น 1 (ชั้นล่าง) ห้อง ชั้นล่างใต้อาคารพระมงคลนนทเขต 22 ธ.ค. 2566 10.00-12.00 ทุกกิจกรรมรายงานตัวและจับสลากลำดับแข่งขัน เวลา 07.00 - 8.15 น. ณ จุดแข่งขัน
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง อ.1/1 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30 เก็บอุปกรณ์โดมหน้าห้อง อ.1/1 และ ห้อง อ.1/2-อ.1/3 ทุกกิจกรรมรายงานตัวและจับสลากลำดับแข่งขัน เวลา 07.00 - 8.15 น. ณ จุดแข่งขัน
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง อ.3/3 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30 เก็บอุปกรณ์ โดมอนุบาล ทุกกิจกรรมรายงานตัวและจับสลากลำดับแข่งขัน เวลา 07.00 - 8.15 น. ณ จุดแข่งขัน
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง อ.2/3 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30 เก็บอุปกรณ์ โดมอนุบาล ทุกกิจกรรมรายงานตัวและจับสลากลำดับแข่งขัน เวลา 07.00 - 8.15 น. ณ จุดแข่งขัน
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดไทรใหญ่ ห้อง หอฉัน วัดไทรใหญ่ 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30 ทุกกิจกรรมรายงานตัวและจับสลากลำดับแข่งขัน เวลา 07.00 - 8.15 น. ณ จุดแข่งขัน
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ศาลาอบรมสงฆ์ ณ วัดไทรใหญ่ ห้อง หอฉัน วัดไทรใหญ่ 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30 ทุกกิจกรรมรายงานตัวและจับสลากลำดับแข่งขัน เวลา 07.00 - 8.15 น. ณ จุดแข่งขัน
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ศาลาอบรมสงฆ์ ณ วัดไทรใหญ่ ห้อง หอฉัน วัดไทรใหญ่ 22 ธ.ค. 2566 09.00-16.30 ทุกกิจกรรมรายงานตัวและจับสลากลำดับแข่งขัน เวลา 07.00 - 8.15 น. ณ จุดแข่งขัน
17 768 การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารพระมงคลนนทเขต ชั้น 1 (ชั้นล่าง) ห้อง ห้องประชุม โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 22 ธ.ค. 2566 10.00-16.30 ทุกกิจกรรมรายงานตัวและจับสลากลำดับแข่งขัน เวลา 07.00 - 8.15 น. ณ จุดแข่งขัน
18 169 การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อาคารพระมงคลนนทเขต ชั้น 1 (ชั้นล่าง) ห้อง ห้องประชุม โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 22 ธ.ค. 2566 09.00-10.00 ทุกกิจกรรมรายงานตัวและจับสลากลำดับแข่งขัน เวลา 07.00 - 8.15 น. ณ จุดแข่งขัน

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 bi2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]