งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 18-23 ธันวาคม 2566

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 832 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.2/4 (1-14) 23 ธ.ค. 2566 09.00-12.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
2 833 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.2/3 (1-18) 23 ธ.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
3 834 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.2/4 (1-7) 23 ธ.ค. 2566 09.00-12.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.3/1(1-28) ,ป.3/2(29-56) 23 ธ.ค. 2566 09.00-12.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.3/3(1-28),ป.3/4(29-56) 23 ธ.ค. 2566 09.00-12.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1(1-10) 23 ธ.ค. 2566 09.00-12.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1(1-9) 23 ธ.ค. 2566 09.00-12.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.6/2(1-9) 23 ธ.ค. 2566 09.00-12.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.1/1(1-6),ป.1/2(7-12) 23 ธ.ค. 2566 09.00-12.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.1/3(1-7),ป.1/4(8-14) 23 ธ.ค. 2566 09.00-12.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.2/2(1-4) 23 ธ.ค. 2566 09.00-12.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.6/2(1-10) 23 ธ.ค. 2566 09.00-12.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง อนุบาล2/1(1-6),อนุบาล2/2(7-12) 23 ธ.ค. 2566 09.00-12.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง อนุบาล3/1(1-5),อนุบาล3/2(6-10),อนุบาล3/3(11-14) 23 ธ.ค. 2566 09.00-12.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง อนุบาล2/3(1-4) 23 ธ.ค. 2566 09.00-12.00 ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.30 น.

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 bi2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]