งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ณ สพป.นนทบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 18-23 ธันวาคม 2566

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/1 18 ธ.ค. 2566 รอบเช้า 08.30-12.00 รอบบ่าย 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-40 รอบเช้า ลงทะเบียนเวลา 07.00-08.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 08.30-12.00 น. ลำดับที่ 41-60 รอบบ่าย ลงทะเบียนเวลา 11.30-12.30 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00-17.00 น.
2 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองเกลือ อาคารรัตนโกสินทร์ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 2/2 19 ธ.ค. 2566 09.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 07.45 - 08.30 น. ณ ลานโดมโรงเรียนคลองเกลือ
3 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร อาคาร สพฐ. ป.ต้น ชั้น 1 ห้อง สมุดเฉลิมพระเกียรติ 18 ธ.ค. 2566 รอบเช้า 08.30-12.00 รอบบ่าย 13.00-17.00 ลำดับที่ 1-35 รอบเช้า ลงทะเบียนเวลา 07.00-08.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 08.30-12.00 น. ลำดับที่ 36-70 รอบบ่าย ลงทะเบียนเวลา 11.30-12.30 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00-17.00 น.
4 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองเกลือ อาคารรัตนโกสินทร์ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 1/1 19 ธ.ค. 2566 09.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 07.45 - 08.30 น. ณ ลานโดมโรงเรียนคลองเกลือ
5 835 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร อาคารเทศบาล ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป.6/1 18 ธ.ค. 2566 09.00-09.40 ลำดับที่ 1-41 ลงทะเบียนเวลา 07.00-08.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 09.00-09.40 น.
6 836 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองเกลือ อาคารรัตนโกสินทร์ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 2/1 19 ธ.ค. 2566 09.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 07.45 - 08.30 น. ณ ลานโดมโรงเรียนคลองเกลือ
7 813 การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร อาคารเทศบาล ชั้น 3 ห้อง ชั้น ป.5/1 18 ธ.ค. 2566 09.00-10.30 ลำดับที่ 1-8 ลงทะเบียนเวลา 07.00-08.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 09.00-10.30 น.
8 814 การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองเกลือ อาคารรัตนโกสินทร์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ 19 ธ.ค. 2566 09.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 07.45 - 08.30 น. ณ ลานโดมโรงเรียนคลองเกลือ

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 bi2 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]