งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน บริหารจัดการแข่งขัน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

 
10 - 22 พ.ย. 2566 กลุ่มเครือข่ายฯ แจ้งรายชื่อตัวแทนโรงเรียน และนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เข้าระบบข้อมูล
22-24 พ.ย. 2566 - ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
  - ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบรายงานผล/ สถานที่/พิธีการ
29 พ.ย. 2566 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
  เปิดระบบพิมพ์บัตรผู้เข้าแข่งขัน
1 - 2 ธ.ค. 2566
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
การเก็บภาพถ่ายกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ผ่านช่องทางนี้


 
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 22:30 น.
กำหนดการ รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน  2566 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
รอบที่ 1  หมวดหมู่การแข่งขัน
ภาษาไทย              กรรมการ  88  คน /  CEO   2  คน  รวม 90 คน
คณิตศาสตร์            กรรมการ  73  คน /  CEO   5  คน  รวม 78 คน
วิทยาศาสตร์           กรรมการ  45  คน /  CEO   7  คน  รวม 52 คน
สังคม ศาสนาฯ        กรรมการ  65  คน /  CEO   7  คน  รวม 72 คน
สุขศึกษา/พลศึกษา  กรรมการ  15  คน /  CEO 10  คน  รวม 25 คน
ทัศนศิลป์               กรรมการ  17 คน /  CEO    5  คน  รวม 23 คน
นาฎศิลป์                กรรมการ  10 คน /  CEO   5  คน  รวม 15 คน
ดนตรี                    กรรมการ  51 คน /  CEO   5  คน  รวม 56 คน
 
กำหนดการ รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 16.30 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน  2566 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
รอบที่ 2  หมวดหมู่การแข่งขัน
คอมพิวเตอร์             กรรมการ  22  คน /  CEO  5  คน  รวม  27  คน
ปฐมวัย                    กรรมการ  10  คน /  CEO  5  คน  รวม  15  คน
การงานอาชัพ            กรรมการ  68  คน /  CEO  7  คน  รวม  75  คน
หุ่นยนต์                    กรรมการ   5  คน /  CEO  3  คน  รวม    8  คน
ภาษาต่างประเทศ       กรรมการ  40  คน /  CEO  5  คน  รวม  45  คน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ  65  คน /  CEO  7  คน  รวม  72  คน
นักบินน้อย สพฐ.        กรรมการ  30  คน /  CEO  5  คน  รวม  35  คน
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน    กรรมการ   5  คน /  CEO  5  คน  รวม  10  คน
 
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 22:27 น.
แจ้งเลื่อนการแข่งขันหุ่นยนต์ กิจกรรมดังนี้
1. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 
2. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
3. การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 
เดิมวันที่ 2 ธ.ค. 66
เป็นวันที่ 1 ธ.ค. 66 
กำหนดการหุ่นยนต์
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:15 น.
วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07:33 น.
แผนผั
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 21:37 น.
ผู้ออกแบบ นายศรายุทธ  ท้าวแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:53 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 169
จำนวนทีม 1,406
จำนวนนักเรียน 3,059
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,176
จำนวนกรรมการ 1,255
ครู+นักเรียน 5,235
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,490
ประกาศผลแล้ว 218/218 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 167
สัปดาห์นี้ 361
สัปดาห์ที่แล้ว 681
เดือนนี้ 1,539
เดือนที่แล้ว 2,590
ปีนี้ 33,966
ทั้งหมด 250,652