งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สพป.เพชรบุรี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 <<
---------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------
***โรงเรียนจัดการเรียนรวมที่จะส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ให้ครูผู้ฝึกสอนเตรียมเอกสารต่างๆ ที่กำหนดตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 มาให้พร้อม เพื่อยื่นให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนเข้าแข่งขัน และขอให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
---------------------------------------------------------------------------

***Download เกณฑ์ภาษาต่างประเทศ***

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
รายการคอมพิวเตอร์
1. การแข่งขันคอมพิวเตอร์รายการเกมสร้างสรรค์ ให้ผู้แข่งขันนำหูฟังและไมโครโฟนมาเอง
2. รายการ presentation ให้ผู้แข่งขันนำหูฟังและไมโครโฟนมาเอง
3. สามารถลงโปแกรมโดยใช้ Flash Drive ได้ (ทั้งนี้ให้เขียนชื่อโรงเรียนติดไว้ด้วยเพื่อกรรมการจะเก็บไว้ตรวจสอบจนกว่าจะแข่งขันเสร็จสิ้น)
4. การแข่งขัน Web Page ทุกรายการ ไม่มีการ Ftp ขึ้น Server ตรวจหน้าเครื่องเท่านั้น

รายการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ทุกประเภทใช้สถิติเวลาในการแข่งขันเป็นการตัดสินผลเท่านั้น

--------------------------------------------------------------------


ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรม ฯ เข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้
   1.แจ้งคณะกรรมการอำนวยการ (ชุดที่ 1) คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ (ชุดที่ 2) และคณะทำงานของศูนย์การแข่งขัน สพป. เพชรบุรี เขต 1 (ชุดที่ 3 - 4) เข้าร่วมประชุมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป. เพชรบุรี เขต 1 
   2.แจ้งกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ ของศูนย์การแข่งขัน สพป.เพชรบุรี เขต 1 (หน้าที่ 36 – 48) เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป. เพชรบุรี เขต 1
   3.แจ้งกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ ของศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย (หน้าที่ 49- 52) โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี (หน้าที่ 58 -  65) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (หน้าที่ 66 – 67) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (หน้าที่ 68 – 69)  และโรงเรียนวัดนาพรม (หน้าที่ 70 - 72 เข้าร่วมประชุมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป. เพชรบุรี เขต 1
ขอแจ้งโรงเรียน  เรื่อง เล่มโครงงานต่าง ๆ และโครงงานวิทย์ + science show โรงเรียนสามารถส่งเอกสารโครงงานทุกรายงาน ไปที่กลุ่มนิเทศติดตามฯ  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (และติดต่อนิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ โดยตรง)
วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:46 น.
สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ไว้ 2 ระดับ ดังนี้

               1.ระดับกลุ่มเครือข่าย                   ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2566
               2. โอนข้อมูลเข้าสู่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2566

               3. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา       ขอเปลียนแปลงวันจัดกิจกรรมฯ
                                                              จาก ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2567   
                                                        เป็น  ระหว่างวันที่ 5 - 8 และ 11 มีนาคม  2567

โดยให้โรงเรียนดำเนินการใช้หลักเกณฑ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70         ปีการศึกษา 2565
ผ่านเว็บไซต์ https://sillapa.net/home/sillapa70-rule/
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17:00 น.
ศูนย์สนามการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 5 - 8  และ 11 มีนาคม 2567
 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 (วันที่ 5,6,7,8 และ 11 มีนาคม 2567)
      - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
 (จิตรกรรม,วาดภาพระบายสี,เขียนภาพ,ภาพปะติด,ภาพลายเส้น,ประติมากรรม,) แข่งขันวันที่ 5 มีนาคม 2567 ห้องเพชรพัฒนา
      - กลุ่มการงานอาชีพ (ประดิษฐ์,จักรสาน,ประกวดโครงาน,จัดสวนถาด,แปรรูปอาหาร,ทำน้ำพริก,แกะสลัก,) แข่งขันวันที่ 6 มีนาคม 2567 (ห้องเพชรพัฒนา,ห้องเพชรภิรมย์,เพชรบพิพัฒน์)
      - กลุ่มการศึกษาศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)        
      - (รำวง,ระบำ,นาฏศิลป์,แสดงตลก) แข่งขันวันที่ 6 มีนาคม 2567 (ห้องเพชรพัฒนา)          
      - (ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง,ลูกกรุง,เพลงพระราชนิพนธ์,เพลงสากล) แข่งขันวันที่ 7 มีนาคม 2567 (ห้องเพชรพัฒนา)                 
      - (ขับร้องเพลงไทย,ซออู้,ซอด้วย,จะเข้,ขิม,ขลุ่ย แข่งขันวันที่ 7 มีนาคม 2567 ห้องเพชรพิพัฒน์)
- (สาระดนตรี)       
- (ระนาด,ฆ้อง,ปี่พาทย์,อังกะลุง) แข่งขันวันที่ 8 มีนาคม 2567 (ห้องเพชรพัฒนา)             

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ ) การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  แข่งขันวันที่ 8 มีนาคม 2567 (ห้องเพชรพัฒนา)  
      - กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (ปั้นดินน้ำมัน, ฉีก,ตัด, ปะกระดาษ) แข่งขันวันที่ 11 มีนาคม 2567 (ห้องเพชรพัฒนา)
 
2. โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์     
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) แข่งขันวันที่ 6 มีนาคม2567       
- กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) แข่งขันวันที่ 7 มีนาคม2567        
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แข่งขันวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2567
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม (สังคม) แข่งขันวันที่ 7 มีนาคม2567
3. โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (คัดลายมือ,วรรณกรรม,วรรณคดี,เรียงความ,ท่องอาขยาน,กวี,เล่านิทาน,    
อ่านข่าวรุ่นเยาว์)  แข่งขันวันที่ 8 มีนาคม 2567
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี
    เครื่องลม แข่งขันวันที่ 8 มีนาคม 2567 หอประชุมสัตตบงกช
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (แอโรบิก,คีตะมวยไทย,มวยสากล,สมัครเล่นตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา) แข่งขันวันที่ 8 มีนาคม 2567
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน)  แข่งขันวันที่ 8 มีนาคม 2567
  
4. โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)
          - หุ่นยนต์ (สพฐ)
 แข่งขันวันที่ 7 มีนาคม 2567
 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักบินน้อย สพฐ.) แข่งขันวันที่ 8 มีนาคม 2567

6. โรงเรียนวัดนาพรม
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แข่งขันวันที่ 6  มีนาคม 2567  
 
 
วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:06 น.
สรุปจำนวนทีมเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มเครือข่าย ในแต่ละกิจกรรม  
วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 14:06 น.
โดยขอให้นำ Computer Notebook พร้อมปลั๊กไฟต่อพ่วง และขอให้นำผลการแข่งขันชนะเลิศในระดับกลุ่มเครือข่าย จากการแข่งขันในวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2566 เพื่อนำเข้าระบบฯ ไปด้วย 
วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 120
จำนวนทีม 986
จำนวนนักเรียน 2,160
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,488
จำนวนกรรมการ 674
ครู+นักเรียน 3,648
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,322
ประกาศผลแล้ว 18/279 (6.45%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 9,409
เมื่อวาน 9,646
สัปดาห์นี้ 19,055
สัปดาห์ที่แล้ว 14,382
เดือนนี้ 24,462
เดือนที่แล้ว 24,260
ปีนี้ 150,707
ทั้งหมด 355,876