งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
จัดแข่งขันทุกรายการแข่งขันตามประกาศจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
ปีการศึกษา 2566
♦กลุ่มโรงเรียนดำเนินการจัดการแข่งขัน  เดือน พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2566
♦ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ เดือน 27 พฤศจิกายน 2566
♦ประชุมผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน เดือน 14 ธันวาคม  2566  
♦กลุ่มโรงเรียนโอนข้อมูลสู่ระดับเขตพื้นที่       ภายในวันที่  15 ธันวาคม  2566
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู และขอแก้ไขในระบบ ภายในวันที่  16  ธันวาคม  2566
พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู ตั้งแต่วันที่  20  ธันวาคม  2566
♦จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่  23-24  ธันวาคม  2566
ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
 
รายการนักบินน้อย สพฐ.
1.โรงเรียนที่แข่งขันเขียนแบบมาจากโรงเรียนส่งกรรมการ ณ จุดรายงานตัว
2.โรงเรียนที่แข่งขันทำใบงานมาจากโรงเรียนส่งกรรมการ ณ จุดรายงานตัว
วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 12:16 น.
ขอแจ้งสำหรับท่านคณะกรรมการและครูผู้ฝึกสอนทุกท่าน
ทางโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ซึ่งเป็นสถานที่แข่งขันคอมพิวเตอร์ ขอชี้แจงเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการแข่งขันดังนี้
1. คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะทำการติดตั้งโปรแกรม DeepFreeze ดังนั้นไดร์ฟ C: จะไม่สามารถบันทึกงานได้ (ปิดเครื่องหรือเครื่องเกิดดับงานจะหาย) จึงแจ้งไว้เพื่อให้ฝึกนักเรียนให้บันทึกงานลงในไดร์ฟ D: เพื่อทำการสำรองข้อมูลให้สม่ำเสมอ..
2. จากข้อที่ 1 การติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติมในเครื่องเพื่อใช้แข่งขันสามารถติดตั้งได้ปกติ แต่จะหายไปเมื่อปิดเครื่อง 
3. โปรแกรม Microsoft Office ทุกเครื่องเป็น Version 2021 เมนูภาษาอังกฤษ และเมนูต่างๆ ส่วนใหญ่ของเครื่องเป็นภาษาอังกฤษ
4. คอมพิวเตอร์บางเครื่อง DVD Drive อาจจะเปิดไม่ออกเนื่องจากไม่ได้ใช้งานนาน ถ้าเป็นไปได้ให้เตรียมไดร์ฟ DVD พกพาติดมาด้วย หรือยืมจากทางคณะกรรมการกลางได้ครับ
5. แอร์ในห้องอาจจะหนาวสำหรับนักเรียนบางคนควรเตรียมเสื้อคลุมมาเผื่อด้วยครับ

ติดต่อสอบถาม ครูชนินทร์ เปี่ยมงาม ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร 081-8875078
วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 07:45 น.
(ให้ตัวแทนนักเรียนจับสลากเลือก  1  หัวข้อจาก 3  หัวข้อในวันทำการแข่งขัน)
หัวข้อ

1.ธรรมชาติแสนสวย
2.ชุมชนของเรา
3.โรงเรียนของฉัน
วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13:37 น.
วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09:15 น.
วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 20:45 น.
แบบฟอร์มการขอแก้ไข/เปลี่ยนตัว/เพิ่มชื่อ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 

แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร SP-01
WORD ]   [ PDF ]
การแก้ไขข้อมูลชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอแก้ไขชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร SP-02

WORD ]   [ PDF ]
การเพิ่มนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
(สามารถเพิ่มได้ในกรณีที่จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันที่เพิ่มในระบบไม่ครบตามจำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้)
แบบหนังสือเพิ่มชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เอกสาร SP-03

WORD ]   [ PDF ]
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลครูผู้ฝึกสอน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SP-04

WORD ]   [ PDF ]
การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SP-05

WORD ]   [ PDF ]
การเพิ่มครูผู้ฝึกสอน  
(สามารถเพิ่มได้ในกรณีที่ครูผู้ฝึกสอนเพิ่มในระบบไม่ครบตามจำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้)
แบบหนังสือเพิ่มครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SP-06

WORD ]   [ PDF ]
ประชาสัมพันธ์สถานที่การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ประชาสัมพันธ์สถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองฯ
 ประชาสัมพันธ์สถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองฯ
ประชาสัมพันธ์สถานที่การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองฯ
ประชาสัมพันธ์สถานที่การแข่งขัน  ณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ประชาสัมพันธ์สถานที่การแข่งขัน  ณ โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 148
จำนวนทีม 1,232
จำนวนนักเรียน 2,765
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,928
จำนวนกรรมการ 917
ครู+นักเรียน 4,693
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,610
ประกาศผลแล้ว 210/220 (95.45%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 14
เมื่อวาน 64
สัปดาห์นี้ 1,995
สัปดาห์ที่แล้ว 3,115
เดือนนี้ 4,908
เดือนที่แล้ว 6,754
ปีนี้ 220,741
ทั้งหมด 803,769