สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 3 7 5
2 015 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 81 183 127
3 017 โรงเรียนท่าฉัตรไชย 9 25 16
4 033 โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 29 73 49
5 034 โรงเรียนบ้านกะหลิม 8 17 12
6 035 โรงเรียนบ้านกู้กู 33 63 51
7 037 โรงเรียนบ้านคอเอน 18 45 26
8 039 โรงเรียนบ้านฉลอง 42 95 66
9 042 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 43 90 64
10 041 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 17 38 23
11 044 โรงเรียนบ้านบางคู 27 63 43
12 045 โรงเรียนบ้านบางทอง 19 37 28
13 046 โรงเรียนบ้านบางเทา 50 105 78
14 047 โรงเรียนบ้านบางโรง 10 29 16
15 048 โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 20 56 29
16 049 โรงเรียนบ้านป่าคลอก 23 36 32
17 050 โรงเรียนบ้านพรุจำปา 28 51 42
18 051 โรงเรียนบ้านพารา 26 43 35
19 052 โรงเรียนบ้านม่าหนิก 17 45 27
20 054 โรงเรียนบ้านลิพอน 20 41 30
21 055 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 68 140 98
22 056 โรงเรียนบ้านสาคู 17 30 26
23 057 โรงเรียนบ้านหมากปรก 13 33 22
24 059 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 33 81 50
25 060 โรงเรียนบ้านอ่าวปอ 17 34 29
26 036 โรงเรียนบ้านเกาะนาคา 3 5 4
27 040 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) 27 69 41
28 058 โรงเรียนบ้านแหลมทราย 14 34 24
29 038 โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ 31 79 46
30 043 โรงเรียนบ้านในทอน 10 17 15
31 053 โรงเรียนบ้านไม้ขาว 5 7 6
32 069 โรงเรียนวัดมงคลวราราม 14 20 19
33 071 โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม 22 53 36
34 072 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 68 135 95
35 073 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 48 114 76
36 075 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 42 82 62
37 074 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 28 53 39
38 066 โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ 27 54 41
39 067 โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 23 54 36
40 068 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 46 87 69
41 070 โรงเรียนวัดเมืองใหม่ 12 17 15
42 076 โรงเรียนวิชิตสงคราม 34 93 57
43 079 โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง 15 25 22
44 080 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 54 114 84
45 089 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 65 146 100
46 004 โรงเรียนเกาะมะพร้าว 12 17 14
47 005 โรงเรียนเกาะสิเหร่ 61 108 91
48 006 โรงเรียนเกาะโหลน 1 1 1
49 081 โรงเรียนแหลมพันวา 30 75 49
50 031 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 28 46 36
51 098 ตาริกพิทยพัฒน์ 0 0 0
52 001 โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา 0 0 0
53 003 โรงเรียนกาละพัฒน์ 1 1 1
54 008 โรงเรียนขจรเกียรติถลาง 26 37 29
55 009 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต 11 19 15
56 010 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 7 9 9
57 011 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 16 21 19
58 007 โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล 0 0 0
59 012 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 38 59 52
60 013 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 20 28 26
61 014 โรงเรียนตาริกพิทยพัฒน์ 29 45 41
62 016 โรงเรียนถลางวิทยา 14 23 20
63 099 โรงเรียนนานาชาติเบอร์ดา กล๊อด ภูเก็ต 11 14 13
64 032 โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท 13 20 18
65 103 โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทเชิงทะเล 2 1 1
66 061 โรงเรียนบำรุงผกา 4 6 5
67 062 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร 25 40 30
68 063 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 27 52 33
69 064 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 20 31 28
70 077 โรงเรียนวิทยาสาธิต 0 0 0
71 082 โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ 0 0 0
72 083 โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา 0 0 0
73 084 โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา 2 6 4
74 087 โรงเรียนอนุบาลบุษบง 0 0 0
75 088 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกุลธิดา 0 0 0
76 090 โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต 1 3 2
77 092 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน 0 0 0
78 018 โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา 0 0 0
79 091 โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร 0 0 0
80 086 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอก 2 6 4
81 093 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 15 44 25
82 094 โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน 0 0 0
83 095 โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 18 43 30
84 097 โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 2 6 4
85 096 โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต 9 13 12
86 019 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ 21 33 26
87 021 โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา 0 0 0
88 102 โรงเรียนเทศบาลป่าคลอก 5 6 6
89 029 โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 0 0 0
90 020 โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 30 83 56
91 022 โรงเรียนเทศบาลเทพกระษัตรี 0 0 0
92 027 โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) 26 54 37
93 104 โรงเรียน​อนุบาล​เทศบาล​ตํา​บล​ป่า​คลอก 0 0 0
94 078 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 26 36 32
95 065 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 20 58 38
96 085 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 0 0 0
97 023 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 50 128 69
98 024 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 59 105 88
99 025 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 14 24 19
100 026 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี 27 45 36
101 030 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 22 32 28
102 028 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 28 61 37
รวม 2032 4157 2995
7152


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 kt1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]