งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับสู่
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดภูเก็ต
***ระบบเปิดรับสมัคร 8 - 11 มกราคม 2566 นี้

 
*** ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71

*** เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน โปรดติดตามข่าวสารบนหน้าเว็บนี้ ..ก่อนพานักเรียนมาเข้าร่วมแข่งขัน

*** มีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อผู้ประสานงาน
     ณัฐริตา ปรางค์ศรีอรุณ  095 427 6698
     ศน.สมมาฒย์  อังศุภมงคล 091 749 6198
     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 076 211 591 ต่อ 17
----------------------------------------------------------------------------------------
  
!! ประกาศ สพป.ภูเก็ต เรื่องการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 !!
ภายใต้เแนวคิด
เด็กภูเก็ต SMART ฉลาดทั้งศาสตร์ศิลป์


 
คำสั่งกรรมการตัดสินล่าสุด
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การแข่งขันปฐมวัย  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
โปรดอ่านก่อนนำนักเรียนมาร่วมแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 21:28 น.
ประชาสัมพันธ์จาก
ศูนย์การแข่งขันภาษาอังกฤษ

อ่านก่อนนำนักเรียนมาแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 21:04 น.
!!! ให้เตรียมเอกสารและหลักฐานของเด็กพิเศษมาในวันแข่งขัน !!!
     1. กำหนดการแข่งขันในวันที่ 26 มกราคม 2567   รายงานตัว/ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 09.00 น.
     2. จุดรายงานตัว/จุดลงทะเบียน ของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน คณะกรรมการศูนย์ และคณะกรรมการตัดสิน 
         ทางศูนย์การแข่งขัน จะมีคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของเด็กพิเศษ 2 จุด
จุดที่ 1 รายงานตัว/ลงทะเบียน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสาร ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ทุกรายการ 
    ยกเว้นการแข่งขันรายการที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
จุดที่ 2 รายงานตัว/ลงทะเบียน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสาร ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๙ กะทู้  
    ในการแข่งขันรายการที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
      3. เริ่มการแข่งขันทุกรายการ เวลา 09.00 น. (หากมีเหตุสุวิสัย เดินทางมาไม่ทันเวลาเริ่มการแข่งขัน     
ให้ประสานศูนย์การแข่งขัน หรือ เบอร์โทร 09-7035-4424 (ผอ.ภัทราวลัย)
      4. เน้นย้ำอีกครั้งทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน เตรียมเอกสารและหลักฐานของเด็กพิการตามคำชี้แจงที่อยู่หน้าเว็บไซด์ สพป.ภูเก็ต มาให้พร้อมและถูกต้อง
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 19:59 น.
ลงทะเบียนรายงานตัวการแข่งขัน
การงานอาชีพ

เวลา 08.00 - 09.00 น.
สถานที่จอดรถ หน้าอาคารอนุสรณ์รำลึก และลานจอดรถ

1. เล่มรายงานโครงงานอาชีพ จัดส่งล่วงหน้า 1 สัปดาห์
2.การประกวดโครงงานอาชีพ
หัวข้อที่ 3.4 ตามรายละเอียดเกณฑ์การประกวด ส่งรายงานโครงการอาชีพในข้อ 3.1 ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันล่วงหน้า 1 สัปดาห์ จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น
3.การประกวดแปรรูปอาหาร
หัวข้อที่ 3.7 ตามรายละเอียดเกณฑ์การประกวดจัดทำเอกสาร 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น ล่วงหน้า 1 สัปดาห์
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 17:33 น.
*** แจ้งรายละเอียดศูนย์การแข่งขันคณิตศาสตร์ อนุบาลภูเก็ต***
//เวลาลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น.//
1.กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ทุกรายการ
    1.1 โต๊ะสำหรับจัดวางแผงโครงงานคณิตศาสตร์ที่ทางศูนย์การแข่งขันจัดเตรียมให้มีขนาดความยาว 220 เซนติเมตร กว้าง 110 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร (ผู้แข่งขันเตรียมผ้าปูโต๊ะมาเอง และขอความร่วมมือจัดวางผลงานตามขนาดพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น)
    1.2 ใช้เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
    1.3 เริ่มเข้าไปวางบอร์ดและอุปกรณ์ หลังจากการจับฉลากลำดับการแข่งขันแล้ว (ลงทะเบียนแล้วให้รอบริเวณชั้น 1 อาคารฉลองขวัญ)
3. รายการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ทุกประเภท ทุกระดับชั้น
- ส่งเล่มรายงานโครงงานคณิตศาสตร์  จำนวน 4 เล่ม  ภายในวันที่ 25 มกราคม 2567 ก่อนเวลา 16.30 น. ที่ห้องสำนักงาน ชั้น 2 อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
4. รายการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  (ทุกระดับชั้น)
-  ขอให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มมาตอนลงทะเบียน หรือครูผู้ควบคุมเตรียมอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม มาส่งที่อาคารประชาร่วมใจ ชั้น 1 เวลา 11.30 น.
5. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
- ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง ได้แก่ กระดานที่ใช้ในการแข่งขัน  แป้นวางเบี้ย  ตัวเบี้ย และเบี้ยสำรอง (กรณีตัวเบี้ยหาย) โดยทำสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือเขียนชื่อโรงเรียน
- ผู้เข้าแข่งขันดาวน์โหลดโปรแกรม Amath Clock เป็นนาฬิกาจับเวลาในการแข่งขัน ลงในมือถือ หรือแท็บเล็ต
หมายเหตุ   : ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูอนุชิต  หมอเล็ก เบอร์โทรศัพท์ 064-9946228
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 10:35 น.
ประกาศ สิ่งที่ต้องนำมาในการแข่งขันทัศนศิลป์!!!!
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09:55 น.
ประกาศจากศูนย์นาฏศิลป์

 
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09:54 น.
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การแข่งขันสังคมศึกษาฯ (โรงเรียนบ้านสะปำฯ)
1.รายการแข่งขันโครงงานคุณธรรม คุณครูและนักเรียนผู้ฝึกซ้อมสามารถจัดวางโครงงานและตกแต่งโต๊ะได้ตามความเหมาะสมได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องการแข่งขัน โดยทางโรงเรียนจัดวางโต๊ะขนาด 180 ซม.*80 ซม. ไว้ให้ และเล่มโครงงานจำนวน 3 เล่ม จัดส่งกรรมการ ณ วันแข่งขัน

2.รายการภาพยนตร์สั้น (ทุกระดับชั้น) ให้จัดส่งในรูปแบบ CD หรือ USB Flash Drive จำนวน 3 แผ่น/อัน โดยบรรจุไฟล์ ดังต่อไปนี้
2.1 ไฟล์รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมพร้อมเบอร์โทรศัพท์ จำนวน 1 ไฟล์ (PDF) 
2.2 ไฟล์รูปเล่มเอกสารบทภาพยนตร์ จำนวน 3 ชุด 
2.3 ไฟล์ผลงานภาพยนตร์ ความยาว 5 นาที (ไฟล์ MP4) 
หมายเหตุ  ให้บรรจุใส่ซองเอกสาร จำนวน 3 ซอง ส่งที่ห้องวิชาการ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ภายในวันที่ 24 มกราคม  พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น. พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หากในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถเปิดไฟล์ได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูธาริช สวนนุช เบอร์โทรศัพท์ 091-8796490


 
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 20:28 น.
รายละเอียดและแนวปฏิบัติการแข่งขันวิทยาศาสตร์

1. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
​1.1 ส่งรูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง จำนวน 6 ชุด 
​1.2 ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 20 หน้า เฉพาะบทที่ 1-5 รวมสรุปผลการดำเนินการอาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 10 หน้า ขนาดตัวอักษร TH Saraban Psk ขนาด 16
1.3 กำหนดส่งเล่มรายงานภายในวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ( ศน. ปัณณธร ละม้าย)

2. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
​2.1 ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มล่วงหน้าก่อนการประกวด จำนวน 6 ชุด  
​2.2 นำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถามใช้เวลาประมาณ 10 นาที
​2.3 ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียวความยาวไม่เกิน 20 หน้าเฉพาะบทที่ 1-5 รวมผลการดำเนินการมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 10 หน้า ทำรายงานส่งตามรูปแบบการเขียนรายงานที่กำหนด จำนวน 6 ชุด 
2.4 กำหนดส่งเล่มรายงานภายในวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต (ศน.ปัณณธร ละม้าย)

3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show )
​3.1 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show ) ให้แต่ละทีมที่เข้าแข่งขันส่งรายชื่อนักเรียนพร้อมรายงานการแสดงล่วงหน้า จำนวน 6 ชุด โดยให้ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียวความยาวไม่เกิน 5 หน้าต่อ 1 ชุด 
3.2 กำหนดส่งเล่มรายงานภายในวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต (ศน.ปัณณธร ละม้าย)
​3.3 กำหนดให้มีผู้แสดงบนเวทีจำนวน 3 คน เท่านั้นไม่อนุญาตให้ใช้บุคคลประกอบฉากหรือทำหน้าที่ใดๆประกอบการแสดงบนเวที
​3.4 เวลาที่ใช้การแสดง ทีมละ 13-15 นาที  กรณีใช้เวลาเกินหรือขาดจะถูกหักคะแนน นาทีละ  1 คะแนน (เศษวินาทีที่เกินหรือขาดตั้งแต่ 30 วินาทีขึ้นไปให้ปัดเป็น 1 นาที )

4. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
​4.1 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องจัดส่งเอกสาร จำนวน 7 เล่ม  พร้อมโปสเตอร์แสดงผลงาน ขนาด 90* 120 ซม. จำนวน 1 แผ่น 
4.2  ส่งเอกสารในวันรายงานตัว 
วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 21:52 น.
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 12:09 น.
!! ประกาศ จากรายการแข่งขันเครื่องบิน เครื่องร่อน !!
วันที่ 24 มกราคม 2567 ณ โรงยิม 4000 ที่นั่ง (สะพานหิน)
1. นักเรียนและครูลงทะเบียน 07.30 - 08.30น. ชั้น 1
2. นักเรียนประกอบเครื่องบิน ชั้น 1 
3. ครูผู้ควบคุมให้นั่งบนอัฒจันทร์ (ไม่ส่งเสียงรบกวน)
4. แผนที่โรงยิม 4000 ที่นั่ง (สะพานหิน)
 
ขอให้ทีมแข่งขัน 
นำโต๊ะญี่ปุ่น+ เสื่อรองนั่ง+ ปลั๊กพ่วง 
สำหรับประกอบสร้างมา
โดยใช้รายการละ 1 ชุด
และให้ผู้ควบคุมเตรียมอาหารและเครืองดื่มให้ผู้เข้าแข่งขัน และห้ามผู้เข้าแข่งขันออกนอกบริเวณ
ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ 081-9569745 อาจารย์ ก้องเกียรติ (เฉลิมพระเกียรติ)
 
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 13:48 น.
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 10:44 น.
รายละเอียดและแนวปฏิบัติการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1. รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  - Hardware RAM 4GB , SSD Harddisk , Mouse , Keyboard
  - Software OS:Windows 11 22H2 64-bit, MS office 2019
2. สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง  
  - Flash Drive โปรแกรมที่ใช้แข่งขัน
  -  ปากกาเมาส์ , หูฟัง , ไมโครโฟน (สำหรับวิชาที่ต้องใช้งาน)
  -  ปากกา/ดินสอ สำหรับออกแบบงานในกระดาษ (กระดาษA4ศูนย์มีให้)
   - อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับวิชาที่แข่งขัน 5 ชั่วโมง
3. หัวข้อการแข่งชันในแต่ละกิจกรรม
 3.1.การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3
       หัวข้อ…ภูเก็ตหาดสวรรค์ 
 3.2.การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic strip) ระดับชั้น ป.4-6
       หัวข้อ การละเล่นพื้นบ้าน
 3.3.การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic strip) ระดับชั้น ม.1-3
      หัวข้อ โลกในอนาคต 
 3.4.การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.1-3
      หัวข้อ ภูเก็ตซอฟต์พาวเวอร์
 3.5.การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3
       หัวข้อ ตู้เสื้อผ้า
  3.6.การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-6
  3.7.การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3
  3.8.การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 
        (ข้อ 3.6 - 3.8 ใช้หัวข้อ ท่องเที่ยวภูเก็ต)
   3.9. การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-3
   3.10. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-6
   3.11. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-3
           (ข้อ 3.9 - 3.11 หัวข้อ จังหวัดภูเก็ต)
หมายเหตุ
     1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมารายงานตัว 07.10 - 07.40น.
     2. นักเรียนจับฉลากเครื่อง ก่อนเข้าห้อง
     3. ครูผู้ควบคุมให้อยู่รอจนถึงเวลา 09.00น. (กรณีที่นักเรียนติดตั้งโปรแกรมไม่ผ่าน)
     4. เกณฑ์การแข่งขัน https://shorturl.asia/Rate7
 
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 21:49 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 10:35 น.
เอกสารการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
นำเอกสารการเปลี่ยนตัวนักเรียน พร้อมบัตรประชาชนหรือหลักฐานการยืนยันตัวตนของนักเรียน เข้ายื่นแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สอบในวันที่เข้าแข่งขัน
เอกสารเปลี่ยนตัว

 
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 10:31 น.
รายละเอียดศูนยการแข่งขัน
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 14:10 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 102
จำนวนทีม 2,032
จำนวนนักเรียน 4,157
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,995
จำนวนกรรมการ 790
ครู+นักเรียน 7,152
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,942
ประกาศผลแล้ว 204/211 (96.68%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 8
เมื่อวาน 206
สัปดาห์นี้ 640
สัปดาห์ที่แล้ว 1,520
เดือนนี้ 4,945
เดือนที่แล้ว 8,794
ปีนี้ 351,981
ทั้งหมด 351,981