สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ภูเก็ต
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ถลางพระนางสร้าง 26 8 8 42
2 อนุบาลภูเก็ต 17 10 18 45
3 บ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 16 10 3 29
4 เทศบาลบ้านบางเหนียว 13 8 1 22
5 เกาะสิเหร่ 9 6 10 25
6 บ้านฉลอง 8 4 0 12
7 เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 7 7 4 18
8 บ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 7 2 3 12
9 ขจรเกียรติศึกษา 7 1 1 9
10 วัดสว่างอารมณ์ 6 6 7 19
11 บ้านบางเทา 6 4 5 15
12 เทศบาลเมืองภูเก็ต 6 2 3 11
13 เทศบาลพิบูลสวัสดี 6 2 2 10
14 ดาราสมุทรภูเก็ต 5 8 5 18
15 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 5 7 4 16
16 วัดสุวรรณคีรีวงก์ 5 2 5 12
17 หงษ์หยกบำรุง 4 7 4 15
18 วัดเทพนิมิตร 4 4 3 11
19 เทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) 4 3 2 9
20 เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 4 1 1 6
21 วิชิตสงคราม 3 6 0 9
22 พุทธมงคลนิมิตร 3 1 1 5
23 บ้านกู้กู 2 4 1 7
24 เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 2 4 0 6
25 บ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) 2 1 1 4
26 วัดเก็ตโฮ่ 2 1 1 4
27 ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 2 1 0 3
28 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 2 0 2 4
29 ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 2 0 1 3
30 ขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต 2 0 0 2
31 บ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 1 4 5 10
32 บ้านอ่าวน้ำบ่อ 1 3 2 6
33 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 3 1 5
34 อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 2 1 4
35 ถลางวิทยา 1 1 1 3
36 วัดลัฏฐิวนาราม 1 1 1 3
37 บ้านแหลมทราย 1 1 1 3
38 บ้านป่าคลอก 1 0 1 2
39 บ้านพารา 1 0 1 2
40 นานาชาติเฮดสตาร์ท 1 0 1 2
41 บ้านกะหลิม 1 0 1 2
42 บ้านม่าหนิก 1 0 0 1
43 บ้านป่าครองชีพ 1 0 0 1
44 บ้านหมากปรก 1 0 0 1
45 เกาะมะพร้าว 1 0 0 1
46 บ้านเกาะนาคา 1 0 0 1
47 เกาะโหลน 1 0 0 1
48 บ้านท่าเรือ 0 3 2 5
49 บ้านบางทอง 0 3 1 4
50 แหลมพันวา 0 3 0 3
51 อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 0 3 0 3
52 วัดเทพกระษัตรี 0 2 2 4
53 บ้านบางคู 0 2 1 3
54 มุสลิมวิทยาภูเก็ต 0 2 0 2
55 นานาชาติเบอร์ดา กล๊อด ภูเก็ต 0 2 0 2
56 ขจรเกียรติพัฒนา 0 1 2 3
57 บ้านโคกวัดใหม่ 0 1 1 2
58 สิทธิ์สุนทรบำรุง 0 1 0 1
59 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 0 1 0 1
60 ท่าฉัตรไชย 0 1 0 1
61 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 0 1 0 1
62 ตาริกพิทยพัฒน์ 0 0 2 2
63 บ้านสาคู 0 0 2 2
64 บ้านอ่าวปอ 0 0 2 2
65 เทศบาล 2 บ้านกะทู้ 0 0 1 1
66 บ้านพรุจำปา 0 0 1 1
67 วัดมงคลวราราม 0 0 1 1
68 อบจ.เมืองภูเก็ต 0 0 1 1
69 ขจรเกียรติถลาง 0 0 0 0
70 บ้านลิพอน 0 0 0 0
71 วัดสุวรรณคีรีเขต 0 0 0 0
72 ดาวรุ่งวิทยา 0 0 0 0
73 บ้านคอเอน 0 0 0 0
74 วัดเมืองใหม่ 0 0 0 0
75 บ้านบางโรง 0 0 0 0
76 อนุบาลถลางวิทยา 0 0 0 0
77 บ้านในทอน 0 0 0 0
78 บ้านไม้ขาว 0 0 0 0
79 เทศบาลป่าคลอก 0 0 0 0
80 อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 0 0 0 0
81 อนุบาลลากูน่าภูเก็ต 0 0 0 0
82 บำรุงผกา 0 0 0 0
83 อนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอก 0 0 0 0
84 กาละพัฒน์ 0 0 0 0
85 นานาชาติเฮดสตาร์ทเชิงทะเล 0 0 0 0
รวม 204 161 131 496


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 kt1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]