งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์


 
          xปฏิทินการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา--------------------
 
ลงทะเบียนข้อมูลตัวแทนเครือข่ายเข้าร่วมแข่งขัน   14 -20 พ.ย.66  
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู และขอแก้ไขในระบบ        27-28 พ.ย.66  
♦เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู                      1 ธ.ค. 66  
♦ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันออนไลน์              4 ธ.ค.66  
♦จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่                                 8-9 ธ.ค. 66  
♦ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่                       หลังจบการแข่งขัน  
♦พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน                                      10 ธ.ค. 66
♦โอนข้อมูลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่สู่ระดับภาค (ชาติ)  รอ สพฐ.

 

 
ดาวน์โหลด......  เกณฑ์การเปลี่ยนตัวนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 • การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้ำแข่งขัน 1 คน ไม่สำมำรถเปลี่ยนตัวผู้เข้ำแข่งขันได้
 • การรแข่งขันประเภททีม สำมำรถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
  1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
  2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
  3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน

  4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
  5) ทีม 20 คน ขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2566 เวลา 10:57 น.
Processor : Core i5 -6500 3.20 GHz
Ram : 8 GB  DDR4
Harddisk : 1  TB + SSD 256
Optical : DVD - RW Super  Multi  Drive
System : Window 10 Home 64 bit
Microsoft Office  2016
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:29 น.
 
วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:48 น.
แผนผังโรงเรียนนครไทยวิทยาคม
วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:03 น.
 การส่งผลงานตามรายละเอียดในเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้นกับคณะกรรมการตัดสิ้น ก่อนเริ่มการแข่งขัน ในช่วงลงทะเบียนรายงานตัวของนักเรียน  
 สอบถามรายละเอียด : ศน.ณัฐพร  พ่วงเฟื่อง  โทร.089-4663571
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:06 น.


ติดต่อ ศน. ผู้รับผิดชอบรายการแข่งขัน
 
รายการแข่งขัน ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ เบอร์โทรติดต่อ
ปฐมวัย นางแพรทอง  เดชเทศ 0800716445
ภาษาไทย นางบุญส่ง  ศิริมงคล
นางสาวสุภาพร  แสนแทน
0945899985
0811814841
คณิตศาสตร์ ดร.ประภาพร  ศิริสกุลวัฒนาพร
นางสาวดาริกา ศรีทุ่งลือ
0621932391
0844941377
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาววารุพร  บุญอาจ
นางสาวณิชมล กิราวัลย์
0817835498
0953387241
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางณัฐพร  พ่วงเฟื่อง
นางแพรทอง เดชเทศ
0864663571
0800716445
สุขศึกษาและพลศึกษา นายธนัญชกร  บุศย์คำ 0834108831
ภาษาต่างประเทศ ดร.นราภรณ์  สโรดม 0998916519
คอมพิวเตอร์ ดร.วินัย  ปานโท้ 0871975605
หุ่นยนต์ นางสาวณิชมล กิราวัลย์ 0953387241
การงานอาชีพ ดร.ธิษณินนท์ อรรจนารณนินท์
ดร.บุศรินทร์ ใจวังโลก
0945639785
0812832160
เรียนรวม ดร.ขวัญชนก  บุญเรือง
ดร.อุมาพร  ปานโท้
0844534374
0898607996
ศิลปะ-ทัศนศิลป์ นางประภัสสร  ตรีอินทร์
นายธนัญชกร  บุศย์คำ
0895685411
0834108831
ศิลปะ- ดนตรี ดร.จันทิรา จั่นผ่อง
นายเอกพันธ์ กลมพุก
0817853794
0854268806
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ดร.นราภรณ์  สโรดม 0998916519
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวจันจิรา  อุ่นไพร 0931426959


   

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 171
จำนวนทีม 1,939
จำนวนนักเรียน 4,239
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,985
จำนวนกรรมการ 725
ครู+นักเรียน 7,224
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,949
ประกาศผลแล้ว 226/281 (80.43%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 117
สัปดาห์นี้ 357
สัปดาห์ที่แล้ว 1,407
เดือนนี้ 4,970
เดือนที่แล้ว 8,563
ปีนี้ 96,047
ทั้งหมด 410,179