สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร 44PP+6HP ตำบล ดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000 นายปริญญา ขาวประภา 17.135538, 104.136237 084-3936122
2 ภิพิธภัณฑ์ภูพานจังหวัดสกลนคร ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000 นางสาวกาญจน์ภัทร ดาบพิมพ์ศรี 17.172814, 104.144790 088-9245932
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถนน นิตโย Muang สกลนคร นายพงษ์พันธ์ จาดฮามรถ 17.190239, 104.091199 090-9324474
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ถนนนิตโย, ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร, 47000 47000 นางสาวจารุวรรณ หล้าพิศาล 17.195871, 104.085873 096-8956693
5 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์  
6 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 43F2+22R ตำบล ห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000 นางอรัญญา แสงสีแก้ว 17.122373, 104.050119 094-2659851
7 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 6346+6XF 22 ตำบล พังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000 นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์ 17.204060, 104.064316 081-9667936
8 โรงเรียนบ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ 43PX+P7M ตำบล ห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000 นางสาววราลักษณ์ อาจวิชัย 17.137221, 104.097908 094-1695961
9 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 186/1 ซอย เปรมปรีดา 1 ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000 ว่าที่ร.ต.นิพนธ์ บรรพสาร, นางหทัยกาญจน์ นามนิตย์ 17.170809, 104.146252 098-1238293
10 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 54CX+82F ถนน ใสสว่าง ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000 นางสาวกาญจน์ภัทร ดาบพิมพ์ศรี, ว่าที่ร.ต.หญิงจันทร 17.170673, 104.147562 088-9245932
11 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 53VP+VCQ ทางคู่ขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 ตำบล ธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000 นางนิรันดร จันลาวงศ์ 17.194661, 104.085959 088-5400370


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม sillapa.net
ศน.นิรันดร จันลาวงศ์ ผู้อำนวยการการแข่งขัน
ศน.จารุวรรณ หล้าพิศาล ผู้ประสานงานการแข่งขัน
ผอ.วิษณุ สุวรรณไตรย์ ผู้จัดการเว็ปไชต์จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
Copyright © 2012-2024 nk1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]