งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 <br>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม และ
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์

ทุกช่วงชั้นปี ณ สถานที่การแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน สามารถเข้าจัดบูธโครงงานได้
ในช่วงเช้า วันที่ 8 ธันวาคม 2566 (ก่อนการแข่งขัน) เท่านั้น
 
แบบฟอร์มเปลี่ยนตัว แก้ไขข้อมูล เพิ่มชื่อ 
สำหรับยื่น ณ วันแข่งขัน (กรณีไม่ได้แก้ไข เปลี่ยนตัวผ่านเว็บ)
  การสรุปตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาค 
รอการยืนยันจาก สพฐ. ในแต่ละรายการอีกครั้ง  จนกว่าจะมีการประกาศ จาก สพฐ.


 
สายด่วน Call Center 

นางนิรันดร จันลาวงศ์ (ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ)
(เวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น.)
ติดต่อสอบถาม ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 

ผู้ประสานงานประจำกลุ่มสาระฯ 
ที่        กลุ่มสาระการเรียนรู้                    ผู้ประสานงาน                              เบอร์โทร
1         ปฐมวัย                                  นางมัทนา  ศรีโยธา                        0888917788
2         ภาษาไทย                             นางนิรันดร  จันลาวงศ์                     0885400370
3         คณิตศาสตร์                           ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  บรรพสาร              0981238293
4         วิทยาศาสตร์                           นายวัชรพงษ์  ภูยางสิม                   0878653699
5         สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   นางหทัยกาญจน์  นามนิตย์           0974794196
6         สุขศึกษาและพลศึกษา              นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย            0941695961
7         ศิลปศึกษา                         ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทรธิดา  โคตตะวงศ์    0819549247
8         ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)           นางกิ่งมณี   ผ่านสุวรรณ                    0933294941
9         ศิลปศึกษา (ดนตรี)                    นางสาวโชติกา  กุณสิทธิ์               0819667936
10       การงานอาชีพ                           นายไพบูรณ์  คำภูมี                       0879914566
11       ภาษาต่างประเทศ                      นางส่องแสง  ปรีดิ์ธอนันต์               0847996268
12       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)      นายปริญญา  ขาวประภา                0843936122
13       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เล่มเล็ก การอ่าน) นางสาวจารุวรรณ หล้าพิศาล    0968956693
14        ศิลปวัฒนธรรมอีสาน                   นางสาวศิริจินดา  ศรีไทย               0634597916
15        การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  นางอรัญญา แสนสีแก้ว               0942659851

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 201
จำนวนทีม 2,176
จำนวนนักเรียน 5,090
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,441
จำนวนกรรมการ 1,276
ครู+นักเรียน 8,531
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,807
ประกาศผลแล้ว 266/297 (89.56%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 164
เมื่อวาน 336
สัปดาห์นี้ 1,863
สัปดาห์ที่แล้ว 7,592
เดือนนี้ 9,521
เดือนที่แล้ว 7,023
ปีนี้ 124,276
ทั้งหมด 497,598