งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ณ อำเภอเมืองสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 7 ธันวาคม - 8 ธันวาคม 2566

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 845 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง อนุบาล 2/1 8 ธ.ค. 2566 09.00-16.00
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง อนุบาล 2/2 8 ธ.ค. 2566 09.00-16.00
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง อนุบาล 2/3 8 ธ.ค. 2566 09.00-16.00
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง อนุบาล 2/5 8 ธ.ค. 2566 09.00-16.00
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง อนุบาล 2/6 8 ธ.ค. 2566 09.00-16.00
-
6 846 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง อนุบาล 2/4 8 ธ.ค. 2566 09.00-16.00
-
7 835 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 8 ธ.ค. 2566 09.00-16.00
-
8 836 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 8 ธ.ค. 2566 09.00-16.00
-
9 837 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 8 ธ.ค. 2566 09.00-16.00
-
10 838 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 8 ธ.ค. 2566 09.00-16.00
-
11 813 การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 8 ธ.ค. 2566 09.00-12.00
-
12 814 การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 8 ธ.ค. 2566 09.00-12.00
-
13 839 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ดนตรีไทย 8 ธ.ค. 2566 09.00-16.00
-
14 840 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คณิต-วิทย์ 8 ธ.ค. 2566 09.00-16.00
-
15 841 การแข่งขันคัดตัวอักษรจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 8 ธ.ค. 2566 09.00-12.00
-
16 842 การแข่งขันคัดตัวอักษรจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 8 ธ.ค. 2566 09.00-12.00
-

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม sillapa.net
ศน.นิรันดร จันลาวงศ์ ผู้อำนวยการการแข่งขัน
ศน.จารุวรรณ หล้าพิศาล ผู้ประสานงานการแข่งขัน
ผอ.วิษณุ สุวรรณไตรย์ ผู้จัดการเว็ปไชต์จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
Copyright © 2012-2024 nk1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]