งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์***********************************************************************

 


********************************************************************
### ติดต่อประสานงาน ขอรหัสโรงเรียน 
       นายพิศณุพงษ์  วัชรเสถียร  เบอร์โทร. 08 8565 1294
       ID Line /// PPW1969
*****************************************
### ผู้ประสานงาน  กลุ่มสาระ การงานอาชีพ

นางสาวสัมฤทธิ์  สายสอน   ศึกษานิเทศก์
เบอร์โทรศัพท์   083 340 0669 
***********************************

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2  มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย กลุ่มนิเทศฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่ม DLICT จัดประชุมชี้แจงผ่านระบบ Online เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับศูนย์เครือข่าย และระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้โรงเรียนทุกโรงเรียนส่ง Admin ประจำโรงเรียนเข้าร่วมประชุมบน Microsoft Teams ต่อด้วยประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และการสรรหาคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 71 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.สกลนคร เขต 2
ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2
ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
1 28 สิงหาคม -15 ตุลาคม  2566                      จัดทำเว็บไซต์ระดับศูนย์เครือข่าย  ลงข้อมูลสถานที่ วันเวลา  การแข่งขัน
2 4 กันยายน -15 ตุลาคม  2566                        จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่าย1-20
3 4 กันยายน - 2 ตุลาคม 2566                                   รับสมัครกรรมการตัดสินผลการแข่งขันผ่าน ระบบเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4 1 - 3  พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน (แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5 10 – 11- 12 พฤศจิกายน 2566 การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6 13  พฤศจิกายน  2566 ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

************************************************
เนื่องจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 เกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 71  เรื่องเกณฑ์การแข่งขันซึ่งได้สอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 71 ยังไม่ได้มีประกาศใช้ ถ้ามีการแข่งขันก่อนให้ยึดเกณฑ์การแข่งขันของครั้งที่ 70 ไปก่อน  หรือติดต่อประสานงาน นายพิศณุพงษ์  วัชรเสถียร   เบอร์โทร .08 8565 1294
วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09:07 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 285
จำนวนทีม 0
จำนวนนักเรียน 0
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 0
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 0
ครู+นักเรียน+กรรมการ 0
ประกาศผลแล้ว 0/289 (0.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 321
เมื่อวาน 1,157
สัปดาห์นี้ 2,623
สัปดาห์ที่แล้ว 4,432
เดือนนี้ 2,987
เดือนที่แล้ว 19,785
ปีนี้ 27,955
ทั้งหมด 27,955