งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 กำหนดการพิธีเปิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่
“เปิดโลกกว้าง สร้างโอกาสทางการศึกษา”
วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
ณ ลานโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

 
 08.00 น.

 
 - คณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีเกียรติ ข้าราชการครู
   บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มาร่วมงาน พร้อมกัน ณ ลานโดม
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
 09.00 น. 
- ประธานในพิธี (นายประสิทธิ์  คำกิ่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4) พร้อมคณะ
   เดินทางเข้าสู่ที่รับรองบริเวณลานโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
   อุดรธานี เขต 4
- นายภมร หลอดแพง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
  ที่มาร่วมงาน และกล่าวรายงานการจัดงาน
- ประธานในพิธี (นายประสิทธิ์  คำกิ่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4)
- มอบโล่เกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติสถานศึกษาได้รับผลคะแนนประเมิน
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online)
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รร.บ้านสร้างก่อ และ รร.บ้านดงหมูชัยเจริญ
- กล่าวเปิดงาน
- ชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
- ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร และนักแสดงทุกคนร่วมถ่ายภาพ
  ที่ระลึก
 10.30 น. - ประธานในพิธี พร้อมคณะเดินทางเยี่ยมชมการแข่งขันตามสถานที่กำหนด

 หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  
>>> แจ้งเปลี่ยนแปลง วัน เวลา กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ณ สนามแข่งขันลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 ดังนี้
10 ตุลาคม 2566 รายการแข่งขันประกอบด้วย
ช่วงเช้าหลังพิธีเปิด
1. เดี่ยวโปงลาง ป 1-6
2. เดี่ยวโหวด  ป 1-6
3. เดี่ยวพิณ  ป 1-6
4. เดี่ยวแคน  ป 1-6
ช่วงบ่าย การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-3     
-----------------------------------------------------------
11 ตุลาคม 2566 รายการแข่งขันประกอบด้วย
ช่วงเช้า
1. แสดงตลก ป.1-ม.3
2. เดี่ยวโปงลาง ม.1-3
3. เดี่ยวพิณ ม.1-3
4. เดี่ยวแคน ม.1-3
ช่วงบ่าย
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-6
----------------------------------------------------------
12 ตุลาคม 2566 รายการแข่งขันประกอบด้วย
ช่วงเช้า
1. การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
2. การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-3
ช่วงบ่าย
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-6
วันจันทร์ ที่ 09 ตุลาคม 2566 เวลา 14:06 น.
การแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ทุกกิจกรรม แข่งขัน ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม
ขอให้ทุกทีม
1. นำคอมพิวเตอร์มาแข่งขันในวันและเวลาที่กำหนด
            2. ขอความร่วมมือ ลบข้อมูล งาน ทรัพยากร ที่ใช้ในการฝึกซ้อม เช่น รูปภาพ
เสียง animation เป็นต้น ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขัน
            3. ให้นำปลั๊กไฟมาด้วย 
            4. เตรียมคีย์บอร์ด เมาส์ สำรองมาด้วย
   >>>  สำหรับกิจกรรม Present / Web และ สร้างสรรค์เกมจากคอมพิวเตอร์ ให้นำคอมพิวเตอร์
มาติดตั้ง ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม ในเวลา 08:00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้กรรมการตรวจสอบ 
และลงข้อมูลที่ใช้ในการแข่งขัน
<<<
 
วันอาทิตย์ ที่ 08 ตุลาคม 2566 เวลา 19:17 น.
                                      โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์           

             >>> แผนผังห้องเรียนโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ <<<


                                      โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ          
วันอาทิตย์ ที่ 08 ตุลาคม 2566 เวลา 18:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 151
จำนวนทีม 1,635
จำนวนนักเรียน 3,595
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,549
จำนวนกรรมการ 1,203
ครู+นักเรียน 6,144
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,347
ประกาศผลแล้ว 246/246 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 5
เมื่อวาน 145
สัปดาห์นี้ 468
สัปดาห์ที่แล้ว 1,556
เดือนนี้ 1,556
เดือนที่แล้ว 6,729
ปีนี้ 23,736
ทั้งหมด 451,102