สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง1 ครูจันทรา ธานมาศ   089-5932904
2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง2 ครูจันทรา ธานมาศ   089-5932904
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต นางสาววรพรรณ เพ็งเทพ   094-5915385
4 โรงยิม ๔๐๐๐ ที่นั่ง นายก้องเกียรติ นุชเครือ   081-9569746
5 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ผอ.สุราวุฒิ เอี่ยวสกุล   081-0861744
6 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต นางจรีภรณ์ พงษ์จิตติกุล   085-2612661
7 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง ผอ. ชนิดา อุณพันธ์   086-4798385
8 โรงเรียนบ้านทุ่งคา ฯ นางสาวจรรยา เขื่อนหมั้น   087-9904249
9 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" นายธาริช สวนนุช   091-8796490
10 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ รองผอ.ปาริชาติ วิสุทธิชาติ   089-7080994
11 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ น.ส.อัฉนีวรรณ บำรุงถิ่น   066-1632748
12 โรงเรียนวิชิตสงคราม นางสาวศิริวรรณ แสวงหา   094-6474935
13 โรงเรียนสตรีภูเก็ต นางเสาวภา เหลืองประเสริฐ์   089-6519791
14 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ส้มไทย   081-5973561
15 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต (คณิตศาสตร์) นายอนุชิต หมอเล็ก   064-9946228
16 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต (ปฐมวัย) นางดารุวรรณ เตชะวันโต   086-9454081
17 โรงเรียนเกาะสิเหร่ น.ส.จรินธร จัตุทะศรี   089-7258109
18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตฯ นายสมบูรณ์ เครือสนิท   093-5792528


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 kt1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]