งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เด็กภูเก็ต SMART ทั้งศาสตร์ศิลป์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ณ สพป.ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-29 มกราคม 2567

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคาร หยกไพลิน ห้อง ห้อง ป.4/1 ป.4/2 22 ม.ค. 2567 09.00-11.30
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกไพลิน ห้อง ห้อง 5/1 และ 5/2 22 ม.ค. 2567 09.00-11.30
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกไพลิน ห้อง ป.6/1 22 ม.ค. 2567 09.00-11.30
-
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกไพลิน ห้อง ม.1/1 22 ม.ค. 2567 09.00-11.30
-
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกไพลิน ห้อง ม.1/2 22 ม.ค. 2567 09.00-11.30
-
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกบุษราคัม ห้อง ป.1/1 ป.1/2 22 ม.ค. 2567 09.00-11.30
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกบุษราคัม ห้อง ป.3/1 ป.3/2 22 ม.ค. 2567 09.00-11.30
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกทอง ห้อง ป.2/2 22 ม.ค. 2567 09.00-11.30
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกเพชร ห้องจีน 22 ม.ค. 2567 09.00 เป็นต้นไป
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกเพชร ห้องอังกฤษ 22 ม.ค. 2567 09.00 เป็นต้นไป
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกเหชร ห้องคณิต 22 ม.ค. 2567 09.00 เป็นต้นไป
-
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกไพลิน ห้อง ม.2/1 และ ม.2/2 22 ม.ค. 2567 09.00-11.30
-
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกไพลิน ห้อง ม.3/1 และ ม.3/2 22 ม.ค. 2567 09.00-11.30
-
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกไพลิน ห้องสมุด 22 ม.ค. 2567 09.00 เป็นต้นไป
-
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกไพลิน ห้องอาเซียน 22 ม.ค. 2567 09.00 เป็นต้นไป
-

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 kt1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]