งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เด็กภูเก็ต SMART ทั้งศาสตร์ศิลป์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ณ สพป.ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-29 มกราคม 2567

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ อาคารสนามฟุตซอล 25 ม.ค. 2567 09.00 เป็นต้นไป รับรายงานตัวเวลา 07.30 น. หน้าห้องสหกรณ์
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สนามฟุตบอล 25 ม.ค. 2567 13.00 เป็นต้นไป รับรายงานตัวเวลา 12.00 น. หน้าห้องสหกรณ์
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
-
ไม่มีการแข่งขัน
-
4 827 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ อาคารสนามฟุตซอล 26 ม.ค. 2567 09.00 เป็นต้นไป รับรายงานตัวเวลา 07.30 น. อาคารสนามฟุตซอล
5 828 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ อาคารสนามฟุตซอล 26 ม.ค. 2567 09.00 เป็นต้นไป รับรายงานตัวเวลา 07.30 น. อาคารสนามฟุตซอล
6 829 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ อาคารสนามฟุตซอล 26 ม.ค. 2567 09.00 เป็นต้นไป รับรายงานตัวเวลา 07.30 น. อาคารสนามฟุตซอล
7 830 การประกวดกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
-
ไม่มีการแข่งขัน
-
8 831 การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
-
ไม่มีการแข่งขัน
-
9 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ อาคารมะกอก ชั้น 2 ห้อง ประชุมมะกอก 25 ม.ค. 2567 13.00 เป็นต้นไป รับรายงานตัวเวลา 12.00 น. อาคาร 5 และจัดส่งรูปเล่ม วันอังคาร ที่ 23 ม.ค. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
10 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ อาคารมะกอก ชั้น 2 ห้อง ประชุมมะกอก 25 ม.ค. 2567 13.00 เป็นต้นไป รับรายงานตัวเวลา 12.00 น. อาคาร 5 และจัดส่งรูปเล่ม วันอังคาร ที่ 23 ม.ค. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
11 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
-
ไม่มีการแข่งขัน
-
12 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 26 ม.ค. 2567 09.00- 15.00 รับรายงานตัวเวลา 07.30 น. อาคาร 5
13 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 26 ม.ค. 2567 09.00- 15.00 รับรายงานตัวเวลา 07.30 น. อาคาร 5
14 708 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ อาคารมะกอก ชั้น 2 ห้อง ประชุมมะกอก 25 ม.ค. 2567 09.00 เป็นต้นไป รับรายงานตัวเวลา 07.30 น. อาคาร 5
15 709 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
-
ไม่มีการแข่งขัน
-

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 kt1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]