งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เด็กภูเก็ต SMART ทั้งศาสตร์ศิลป์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ณ สพป.ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-29 มกราคม 2567

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อาคารอนุสรณ์รำลึก ชั้น 1 26 ม.ค. 2567 09.00-13.00น.
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อาคารอนุสรณ์รำลึก ชั้น 1 26 ม.ค. 2567 09.00-13.00น.
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 26 ม.ค. 2567 09.00-12.00น.
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 26 ม.ค. 2567 09.00-12.00น.
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 25 ม.ค. 2567 09.00-12.00น.
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล ชั้น 1 25 ม.ค. 2567 09.00-12.00น.
-
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อาคารอนุสรณ์รำลึก ชั้น 1 25 ม.ค. 2567 13.00น.เป็นต้นไป ส่งเอกสารรูปเล่ม5 ชุด พร้อมCD 1 แผ่น ให้กรรมการที่สนามแข่งขันก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ (วันที่22 ม.ค.2567)
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อาคารอนุสรณ์รำลึก ชั้น 1 25 ม.ค. 2567 13.00น.เป็นต้นไป ส่งเอกสารรูปเล่ม5 ชุด พร้อมCD 1 แผ่น ให้กรรมการที่สนามแข่งขันก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ (วันที่22 ม.ค.2567)
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อาคารอนุสรณ์รำลึก 25 ม.ค. 2567 09.00-12.00น.
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อาคารอนุสรณ์รำลึก 25 ม.ค. 2567 09.00-12.00น.
-
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อาคารอนุสรณ์รำลึก 25 ม.ค. 2567 13.00น.เป็นต้นไป ส่งเอกสารรูปเล่ม5 ชุด พร้อมCD 1 แผ่น ให้กรรมการที่สนามแข่งขันก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ (วันที่22 ม.ค.2567)
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อาคารอนุสรณ์รำลึก 25 ม.ค. 2567 13.00น.เป็นต้นไป ส่งเอกสารรูปเล่ม5 ชุด พร้อมCD 1 แผ่น ให้กรรมการที่สนามแข่งขันก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ (วันที่22 ม.ค.2567)
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 25 ม.ค. 2567 09.00-12.00น.
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 25 ม.ค. 2567 09.00-12.00น.
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 26 ม.ค. 2567 09.00-12.00น.
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง หอประชุมพล 26 ม.ค. 2567 09.00-12.00น.
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อาคารอนุสรณ์รำลึก 25 ม.ค. 2567 09.00-12.00น.
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อาคารอนุสรณ์รำลึก ชั้น 1 25 ม.ค. 2567 09.00-12.00น.
-

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 kt1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]