งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เด็กภูเก็ต SMART ทั้งศาสตร์ศิลป์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ณ สพป.ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-29 มกราคม 2567

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ตึกโภคารักษ์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 26 ม.ค. 2567 9.00 รายงานตัวใต้ตึกโภคารักษ์ เวลา 08.15-08.45 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ตึกโภคารักษ์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 27 ม.ค. 2567 9.00 รายงานตัวใต้ตึกโภคารักษ์ เวลา 08.15-08.45 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ตึกโภคารักษ์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 26 ม.ค. 2567 9.00 รายงานตัวใต้ตึกโภคารักษ์ เวลา 08.15-08.45 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ตึกโภคารักษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 27 ม.ค. 2567 9.00 รายงานตัวใต้ตึกโภคารักษ์ เวลา 08.15-08.45 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ตึกโภคารักษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 และป.2/2 27 ม.ค. 2567 9.00 รายงานตัวใต้ตึกโภคารักษ์ เวลา 08.15-08.45 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ตึกโภคารักษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 27 ม.ค. 2567 9.00 รายงานตัวใต้ตึกโภคารักษ์ เวลา 08.15-08.45 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ตึกโภคารักษ์ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 27 ม.ค. 2567 9.00 รายงานตัวใต้ตึกโภคารักษ์ เวลา 08.15-08.45 น.
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ตึกโภคารักษ์ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 27 ม.ค. 2567 9.00 รายงานตัวใต้ตึกโภคารักษ์ เวลา 08.15-08.45 น.
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" อาคารอเนกประสงค์ 26 ม.ค. 2567 9.00 รายงานตัวใต้ตึกโภคารักษ์ เวลา 08.15-08.45 น.
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" อาคารอเนกประสงค์ 26 ม.ค. 2567 9.00 รายงานตัวใต้ตึกโภคารักษ์ เวลา 08.15-08.45 น.
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" อาคารอเนกประสงค์ 27 ม.ค. 2567 9.00 รายงานตัวใต้ตึกโภคารักษ์ เวลา 08.15-08.45 น.
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" อาคารอเนกประสงค์ 27 ม.ค. 2567 13.00 รายงานตัวใต้ตึกโภคารักษ์ เวลา 12.15-12.45 น.
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" อาคารอเนกประสงค์ 27 ม.ค. 2567 9.00 รายงานตัวใต้ตึกโภคารักษ์ เวลา 08.15-08.45 น.
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเกาะสิเหร่ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 22 ม.ค. 2567 08.30 เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเกาะสิเหร่ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 22 ม.ค. 2567 08.30 เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเกาะสิเหร่ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 4 ห้อง ม.2/1 22 ม.ค. 2567 08.30 เป็นต้นไป
-
17 768 การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสภานักเรียน 26 ม.ค. 2567 9.00 รายงานตัวใต้ตึกโภคารักษ์ เวลา 08.15-08.45 น.
18 169 การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสภานักเรียน 26 ม.ค. 2567 9.00 รายงานตัวใต้ตึกโภคารักษ์ เวลา 08.15-08.45 น.

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 kt1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]