งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เด็กภูเก็ต SMART ทั้งศาสตร์ศิลป์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ณ สพป.ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-29 มกราคม 2567

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา ฯ อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) 26 ม.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 - 12.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ อาคารอนุบาล
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา ฯ
-
-
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา ฯ อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) 26 ม.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 - 12.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ อาคารอนุบาล
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา ฯ
-
-
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา ฯ
-
-
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา ฯ
-
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา ฯ อาคารหฤทัย ชั้น 2 ห้อง ป.3/1, ป.3/2, ป.4/1, ป.4/2 26 ม.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 50
09.00 - 12.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ อาคารพละ
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา ฯ อาคารมุทิตา ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 26 ม.ค. 2567
ลำดับที่ 1 - 10
09.00 - 12.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ อาคารพละ

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 kt1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]