งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เด็กภูเก็ต SMART ทั้งศาสตร์ศิลป์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ณ สพป.ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-29 มกราคม 2567

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 832 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง1 26 ม.ค. 2567 09.00-15.00 เริ่มเวลา 9.00 – 11.00 รายงานตัว และลงทะเบียน 11.00 – 12.00 ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหาร เตรียมอุปกรณ์ และทำธุระส่วนตัว 12.00 – 15.00 ผู้เข้าแข่งขันเข้าสนามแข่งขัน และเริ่มการแข่งขันตามรายการต่างๆ
2 833 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง1 26 ม.ค. 2567 09.00-15.00 เริ่มเวลา 9.00 – 11.00 รายงานตัว และลงทะเบียน 11.00 – 12.00 ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหาร เตรียมอุปกรณ์ และทำธุระส่วนตัว 12.00 – 15.00 ผู้เข้าแข่งขันเข้าสนามแข่งขัน และเริ่มการแข่งขันตามรายการต่างๆ
3 834 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง1 26 ม.ค. 2567 09.00-15.00 เริ่มเวลา 9.00 – 11.00 รายงานตัว และลงทะเบียน 11.00 – 12.00 ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหาร เตรียมอุปกรณ์ และทำธุระส่วนตัว 12.00 – 15.00 ผู้เข้าแข่งขันเข้าสนามแข่งขัน และเริ่มการแข่งขันตามรายการต่างๆ
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง1 26 ม.ค. 2567 09.00-15.00 เริ่มเวลา 9.00 – 11.00 รายงานตัว และลงทะเบียน 11.00 – 12.00 ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหาร เตรียมอุปกรณ์ และทำธุระส่วนตัว 12.00 – 15.00 ผู้เข้าแข่งขันเข้าสนามแข่งขัน และเริ่มการแข่งขันตามรายการต่างๆ
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง1 26 ม.ค. 2567 09.00-15.00 เริ่มเวลา 9.00 – 11.00 รายงานตัว และลงทะเบียน 11.00 – 12.00 ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหาร เตรียมอุปกรณ์ และทำธุระส่วนตัว 12.00 – 15.00 ผู้เข้าแข่งขันเข้าสนามแข่งขัน และเริ่มการแข่งขันตามรายการต่างๆ
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง1 26 ม.ค. 2567 09.00-15.00 เริ่มเวลา 9.00 – 11.00 รายงานตัว และลงทะเบียน 11.00 – 12.00 ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหาร เตรียมอุปกรณ์ และทำธุระส่วนตัว 12.00 – 15.00 ผู้เข้าแข่งขันเข้าสนามแข่งขัน และเริ่มการแข่งขันตามรายการต่างๆ
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง1 26 ม.ค. 2567 09.00-15.00 เริ่มเวลา 9.00 – 11.00 รายงานตัว และลงทะเบียน 11.00 – 12.00 ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหาร เตรียมอุปกรณ์ และทำธุระส่วนตัว 12.00 – 15.00 ผู้เข้าแข่งขันเข้าสนามแข่งขัน และเริ่มการแข่งขันตามรายการต่างๆ
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง1 26 ม.ค. 2567 09.00-15.00 เริ่มเวลา 9.00 – 11.00 รายงานตัว และลงทะเบียน 11.00 – 12.00 ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหาร เตรียมอุปกรณ์ และทำธุระส่วนตัว 12.00 – 15.00 ผู้เข้าแข่งขันเข้าสนามแข่งขัน และเริ่มการแข่งขันตามรายการต่างๆ
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง1 26 ม.ค. 2567 09.00-15.00 เริ่มเวลา 9.00 – 11.00 รายงานตัว และลงทะเบียน 11.00 – 12.00 ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหาร เตรียมอุปกรณ์ และทำธุระส่วนตัว 12.00 – 15.00 ผู้เข้าแข่งขันเข้าสนามแข่งขัน และเริ่มการแข่งขันตามรายการต่างๆ
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง1 26 ม.ค. 2567 09.00-15.00 เริ่มเวลา 9.00 – 11.00 รายงานตัว และลงทะเบียน 11.00 – 12.00 ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหาร เตรียมอุปกรณ์ และทำธุระส่วนตัว 12.00 – 15.00 ผู้เข้าแข่งขันเข้าสนามแข่งขัน และเริ่มการแข่งขันตามรายการต่างๆ
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง1 26 ม.ค. 2567 09.00-15.00 เริ่มเวลา 9.00 – 11.00 รายงานตัว และลงทะเบียน 11.00 – 12.00 ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหาร เตรียมอุปกรณ์ และทำธุระส่วนตัว 12.00 – 15.00 ผู้เข้าแข่งขันเข้าสนามแข่งขัน และเริ่มการแข่งขันตามรายการต่างๆ
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง1 26 ม.ค. 2567 09.00-15.00 เริ่มเวลา 9.00 – 11.00 รายงานตัว และลงทะเบียน 11.00 – 12.00 ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหาร เตรียมอุปกรณ์ และทำธุระส่วนตัว 12.00 – 15.00 ผู้เข้าแข่งขันเข้าสนามแข่งขัน และเริ่มการแข่งขันตามรายการต่างๆ
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง1 26 ม.ค. 2567 09.00-15.00 เริ่มเวลา 9.00 – 11.00 รายงานตัว และลงทะเบียน 11.00 – 12.00 ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหาร เตรียมอุปกรณ์ และทำธุระส่วนตัว 12.00 – 15.00 ผู้เข้าแข่งขันเข้าสนามแข่งขัน และเริ่มการแข่งขันตามรายการต่างๆ
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง1 26 ม.ค. 2567 09.00-15.00 เริ่มเวลา 9.00 – 11.00 รายงานตัว และลงทะเบียน 11.00 – 12.00 ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหาร เตรียมอุปกรณ์ และทำธุระส่วนตัว 12.00 – 15.00 ผู้เข้าแข่งขันเข้าสนามแข่งขัน และเริ่มการแข่งขันตามรายการต่างๆ
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง1 26 ม.ค. 2567 09.00-15.00 เริ่มเวลา 9.00 – 11.00 รายงานตัว และลงทะเบียน 11.00 – 12.00 ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหาร เตรียมอุปกรณ์ และทำธุระส่วนตัว 12.00 – 15.00 ผู้เข้าแข่งขันเข้าสนามแข่งขัน และเริ่มการแข่งขันตามรายการต่างๆ

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 kt1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]