งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เด็กภูเก็ต SMART ทั้งศาสตร์ศิลป์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ณ สพป.ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-29 มกราคม 2567

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 23 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ อาคารเพทาย
2 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท) 30 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
3 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
-
-
4 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 23 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
5 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 23 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
6 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 23 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
7 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 23 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
8 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 23 ม.ค. 2567 13.00 รายงานตัว 12.00-12.30 น. ณ อาคารเพทาย
9 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 23 ม.ค. 2567 13.00 รายงานตัว 12.00-12.30 น. ณ อาคารเพทาย
10 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 23 ม.ค. 2567 13.00 รายงานตัว 12.00-12.30 น. ณ อาคารเพทาย
11 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 23 ม.ค. 2567 13.00 รายงานตัว 12.00-12.30 น. ณ อาคารเพทาย
12 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 29 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
13 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 29 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
14 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 29 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
15 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 29 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
16 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 29 ม.ค. 2567 13.00 รายงานตัว 12.00-12.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
17 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 29 ม.ค. 2567 13.00 รายงานตัว 12.00-12.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
18 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 29 ม.ค. 2567 13.00 รายงานตัว 12.00-12.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
19 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 29 ม.ค. 2567 13.00 รายงานตัว 12.00-12.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
20 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 23 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ อาคารเพทาย
21 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 23 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ อาคารเพทาย
22 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
-
-
23 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
-
-
24 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 28 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
25 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
-
26 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 28 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
27 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 28 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
28 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 28 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
29 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 28 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
30 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 28 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
31 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 28 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
32 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
-
-
33 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
-
34 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
-
-
35 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
-
36 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 28 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
37 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
-
38 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 28 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
39 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 28 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
40 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 28 ม.ค. 2567 9.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
41 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
-
-
42 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม ห้องประชุมระเง็ง 28 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ ใต้อาคารเรียนบิ๊กซี
43 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
-
-
44 339 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ป.1-ป.6
-
-
45 781 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.3
-
-
46 341 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 28 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ อาคารเพทาย
47 782 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.3
-
-
48 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6
-
-
49 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.3
-
-
50 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนวิชิตสงคราม อาคารเพทาย 28 ม.ค. 2567 09.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ณ อาคารเพทาย
51 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
-
-

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 kt1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]