งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เด็กภูเก็ต SMART ทั้งศาสตร์ศิลป์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ณ สพป.ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-29 มกราคม 2567

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง2 เวทีกลางชั้น 2 ชั้น ชั้น 2 25 ม.ค. 2567 09.00-16.00 - ผู้เข้าแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 09.00 – 10.00 น. - เริ่มแข่งขันเวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ตามลำดับรายการแข่งขัน - คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 09.00 – 10.00 น.
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง2 25 ม.ค. 2567
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง2 เวทีกลางชั้น 2 ชั้น ชั้น 2 25 ม.ค. 2567 09.00-16.00 - ผู้เข้าแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 09.00 – 10.00 น. - เริ่มแข่งขันเวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ตามลำดับรายการแข่งขัน - คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 09.00 – 10.00 น.
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง2 25 ม.ค. 2567
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง2 เวทีกลางชั้น 2 ชั้น ชั้น 2 25 ม.ค. 2567 09.00-16.00 - ผู้เข้าแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 09.00 – 10.00 น. - เริ่มแข่งขันเวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ตามลำดับรายการแข่งขัน - คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 09.00 – 10.00 น.
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง2 เวทีกลางชั้น 2 ชั้น ชั้น 2 25 ม.ค. 2567 09.00-16.00 - ผู้เข้าแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 09.00 – 10.00 น. - เริ่มแข่งขันเวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ตามลำดับรายการแข่งขัน - คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 09.00 – 10.00 น.
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง2 25 ม.ค. 2567
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง2 25 ม.ค. 2567
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง2 เวทีกลางชั้น 2 ชั้น ชั้น 2 25 ม.ค. 2567 09.00-16.00 - ผู้เข้าแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 09.00 – 10.00 น. - เริ่มแข่งขันเวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ตามลำดับรายการแข่งขัน - คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 09.00 – 10.00 น.
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง2 เวทีกลางชั้น 2 ชั้น ชั้น 2 25 ม.ค. 2567 09.00-16.00 - ผู้เข้าแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 09.00 – 10.00 น. - เริ่มแข่งขันเวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ตามลำดับรายการแข่งขัน - คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 09.00 – 10.00 น.

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 kt1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]