งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2566

เมนูหลัก

หน้าแรก รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร. ผลการแข่งขันรายกิจกรรม ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่ สรุปเหรียญรางวัล สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค ข้อมูลสถานที่แข่งขัน 13.หลักการและประวัตถุประสงค์ 14. ประวัติการจัดงานวันมัธยมศึกษา 15.คำขวัญและตราสัญลักษณ์ 16. แผนที่/แผนผังสนามแข่งขัน 17. ประกาศสนามแข่งขัน 18. ศูนย์พัฒนาวิชาการ 19.ประกาศสพฐ. การจัดงานศิลปฯครั้งที่ 71 20. ประกาศสพม.การจัดงานมหกรรมวิชาการ 21. ปฏิทินการจัดงานมหกรรมวิชาการ 22. ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายเทคโนโลยีฯ 22. กำหนดการพิธีเปิด 23. แบบฟอร์มการเปลี่ยนตัว DOC 5 24. แบบฟอร์มยกเลิกประกาศผลDOC9 25. แบบฟอร์มแก้ไข ชื่อ-สกุล DOC10 26. แบบตรวจสอบหลักฐานนักเรียนพิเศษ คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
การจัดการแข่งขันระดับเขต
♦ ประชุมนายทะเบียนเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน    12  กันยายน  2566 : 8.30 น.-16.30 น.
** ประชุมฝ่ายวิชาการผู้รับผิดชอบ ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน  14  กันยายน 2566  08.30-12.00  
♦  เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่วันที่  15 – 30  ก.ย. 66  : 09.30 น.
♦  เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล นักเรียน  ครู       15 ก.ย.-31 ต.ค. 66        ***
♦  เปิดลงทะเบียน รอบ 2 เก็บตก                 24-31 ต.ค. 66
** สาระศิลปะ-ดนตรีสากล พิมพ์เอกสาร-บัตร วันที่   6-8  พ.ย. 66  แข่งขัน  9 - 12 พ.ย. 66
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู วันที่ 30 ก.ย. 66 : 24.00 น.
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ วันที่ 15  ก.ย. - 9 พ.ย. 66
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู วันที่ 10-13  พ.ย. 66
♦ จัดพิมพ์เอกสารการแข่งขัน วันที่ 10-13  พ.ย. 66
♦ ประชุมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการแข่งขัน  14 พ.ย. 66
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 15 - 17 พ.ย. 66
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่   อย่างเป็นทางการ  19 พ.ย. 66
♦ แก้ไขชื่อสกุล ตัวสะกดผิด รอบ 2 ก่อนพิมพ์เกียรติบัตร  20-23 พ.ย. 66
♦ เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรทุกประเภท   25  พ.ย. 66 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
****   แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์   ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะงานมหกรรมวิชาการ มัธยมศึกษาปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัด สช. อปท. หรือสังกัดอื่น ๆ ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา  หมดเขตสมัคร 25 กย. 66            สมัครเข้าร่วมแข่งขัน  (ปิดรับแล้ว)
           
 
ปฏิทินดำเนินงาน    ฝ่ายเทคโนโลยีการจัดการแข่งขันและรายงานผล
- ประชุมนายทะเบียน และเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์แข่งขัน  12  ก.ย.  66 (Onssite)
- ประชุมฝ่ายวิชาการโรงเรียน (เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูล) ทุกโรงเรียน 14  ก.ย.  66 (Online)
- เปิดระบบลงทะเบียน ให้นำเข้าข้อมูลนักเรียนผู้แข่งขัน/ครู     15 -30  ก.ย. 66   09.30 น
 
เอกสารประกอบ
<<<< เว็บไซต์งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 30-2565
<<<< การตรวจสอบข้อมูลและรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน 

เกณฑ์การแข่งขัน    ประเภทไม่ส่งต่อระดับชาติ     


 
 
วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 20:36 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 91
จำนวนทีม 10,527
จำนวนนักเรียน 22,809
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 14,945
จำนวนกรรมการ 247
ครู+นักเรียน 37,754
ครู+นักเรียน+กรรมการ 38,001

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 553
เมื่อวาน 3,650
สัปดาห์นี้ 8,756
สัปดาห์ที่แล้ว 211,811
เดือนนี้ 14,009
เดือนที่แล้ว 318,456
ปีนี้ 333,441
ทั้งหมด 333,441