งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2566

เมนูหลัก

หน้าแรก รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการตัดสินการแข่งขัน พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร. พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู ผลการแข่งขันรายกิจกรรม ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่ สรุปเหรียญรางวัล สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค ข้อมูลสถานที่แข่งขัน 13.หลักการและประวัตถุประสงค์ 14. ประวัติการจัดงานวันมัธยมศึกษา 15.คำขวัญและตราสัญลักษณ์ 16. แผนที่/แผนผังสนามแข่งขัน 17. ประกาศสนามแข่งขัน 18. โทรศัพท์ศูนย์พัฒนาวิชาการ 19.ประกาศสพฐ.65 การจัดงานศิลปฯครั้งที่ 70 20. ประกาศสพม.การจัดงานมหกรรมวิชาการ 21. ปฏิทินการจัดงานมหกรรมวิชาการ สมป. 22. ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายเทคโนโลยีฯ 22. กำหนดการพิธีเปิด 23. แบบฟอร์มการเปลี่ยนตัว DOC 5 24. แบบฟอร์มยกเลิกประกาศผลDOC9 25. แบบฟอร์มแก้ไข ชื่อ-สกุล DOC10 26. แบบตรวจสอบหลักฐานนักเรียนพิเศษ คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
การจัดการแข่งขันระดับเขต
♦ ประชุมนายทะเบียนเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน    12  กันยายน  2566 : 8.30 น.-16.30 น.
** ประชุมฝ่ายวิชาการผู้รับผิดชอบ ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน  14  กันยายน 2566  08.30-12.00  
♦  เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่วันที่  15 – 30  ก.ย. 66  : 09.30 น.
♦  เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล นักเรียน  ครู       15 ก.ย. -31 ต.ค. 66         
♦  เปิดลงทะเบียน รอบ 2                  24-31 ต.ค. 66    09.30 น.     
** สาระศิลปะ-ดนตรีสากล พิมพ์เอกสาร-บัตร วันที่   6-8  พ.ย. 66  แข่งขัน  9 - 12 พ.ย. 66
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู วันที่ 31 ต.ค. 66 : 18.00 น.   
    หมายเหตุ  เพิ่มรูปได้ตลอดจนถึงวันกำหนด พิมพ์บัตรประจำตัว
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ วันที่ 15  ก.ย. - 5 พ.ย. 66
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู วันที่ 10 - 13  พ.ย. 66
♦ จัดพิมพ์เอกสารการแข่งขัน วันที่ 12 - 14  พ.ย. 66
♦ ประชุมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการแข่งขัน  15 พ.ย. 66  08.30 น.
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่   15 - 17 พ.ย. 66    
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ อย่างเป็นทางการ  20 พ.ย. 66   ******
♦ ศูนย์แก้ไขชื่อ-สกุล ตัวสะกดผิด  ก่อนพิมพ์เกียรติบัตร  21-24 พ.ย. 66  (ศูนย์แข่งขันแก้ไข)
   (กรณีตัวสะกดชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนบุคคลผิด  กรุณาส่ง DOC 10  จากเมนู 25 ไปศูนย์แข่งขัน) 

เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรระดับเขต ทุกประเภท   24 พ.ย. -15  ธ.ค. 66  (ระดับชาติ รอนโยบาย)
หลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันใช้ ปีการศึกษา2565
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวปฏิบัติการรายงานตัวเข้าแข่งขัน :   คลิก
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 สูจิบัตร   :    คลิก
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
          แบบประเมินผลการจัดงานมหกรรมวิชาการ   
       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

นิทรรศการออนไลน์....เข้าสู่ระบบ คลิกที่ แบนเนอร์ หรือ ที่นี่ 


กำหนดเปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรระดับเขต วันที่  24 พ.ย.-15 ธ.ค. 2566 เวลา 09.30  
(เกียรติบัตรระดับชาติรอนโยบายและหนังสือสั่งการ)
- เกียรติบัตร ครู  นักเรียน  
- เกียรติบัตร กรรมการตัดสิน 
- เกียรติบัตร  กรรมการจัดการแข่งขัน 
- ตัวแทนระดับขาติ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 31
คำแนะนำ   โรงเรียนควรโหลดไฟล์เกียรติบัตรทุกรายการที่ได้รับรางวัล ลงเครื่องไว้ทั้งหมด แล้วจึงจัดพิมพ์เกียรติบัตร จากนั้นจึงนำไฟล์เกียรติบัตรทั้งหมดไปเก็บไว้สำรองไว้ในที่ปลอดภัย ในระบบที่เช่าโฮสระดับเขต จะโหลดได้ ไม่เกิน 3 ปีย้อนหลังเท่านั้น 
กรณี ชื่อ-สกุล สระ พยัญชนะ ผิด เขียน doc 10 ติดต่อศูนย์แข่งขัน ช่องทางเมนู 18 ด้านซ้ายของเว็บไชต์ (ส่งเอกสารทางเมล์ประจำศูนย์แข่งขัน)
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:54 น.
   
download เกียรติบัตร คลิกที่แบนเนอร์ หรือคลิก ที่นี่
วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:20 น.
หมายเหตุ         
 • การประกาศผลนี้ เป็นผลการแข่งขันที่ไม่เป็นทางการ และเมื่อได้ประกาศผลครบเวลา 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เริ่มประกาศผล จนถึงเวลาปัจจุบัน ผ่านทางระบบเว็บไซต์แข่งขัน จึงจะถือว่าผลการแข่งขันตามประกาศนี้ เป็นทางการ
 • ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ควบคุมทีม ถ้าต้องการประท้วงผลการตัดสิน ต้องดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เริ่มประกาศผล  จนถึงเวลาปัจจุบันหลังจาก 24 ชั่วโมง ไปแล้ว ถือว่า ยอมรับผลการตัดสิน และผลการแข่งขันรายการนั้นๆ จะถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่  เป็นทางการ 
 • ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
 • สรุปเหรียญรางวัลแยกตามกลุ่มสาระ 
 • สรุปจำนวนเหรียญรางวัล 
 • สรุปเหรียญ+อันดับรายการ 
 • สรุปอันดับ + เหรียญรางวัล   

          ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมินผลการจัดงานด้วยนะครับ 

   
                                
  โปรดคลิกที่แบนเนอร์ หรือคลิก  ที่นี่ 
                                           
 
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20:34 น.
ระบบพิมพ์บัตรประจำตัว จะเปิดให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาวิชาการ พิมพ์บัตรได้
ตั้งแต่ : วันที่  10-13  พฤศจิกายน   2566 เวลา 9.00 น.  เป็นต้นไป จนถึงวันแข่งขัน
ยกเว้น ศูนย์ดนตรีสากล รายการแข่งขัน 16 รายการ ณ ห้างสหไทยพล่าซ่า
พิมพ์บัตร วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2566
แนวปฏิบัติ :
1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน และ
    กรรมดำเนินงาน (ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, รายการ, เวลา, สถานที่) โดย
    ตรวจเมื่อเป็นไฟล์ PDF ถ้าถูกต้องให้ Save ลงเครื่อง ก่อนนำไปพิมพ์
2. เมื่อตรวจสอบทุกอย่างถูกต้อง โรงเรียนและศูนย์แข่งขัน สามารถพิมพ์บัตร
    ประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน กรรมการดำเนินงาน 
    โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดขอคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
    ซึ่งมีบัตรทั้งหมด  4 ประเภท คือ
    1) บัตรผู้เข้าแข่งขัน สีเขียว               2) บัตรครูผู้ฝึกสอน น้ำตาล
    3) บัตรกรรมการตัดสิน น้ำเงิน            4) บัตรคณะกรรมการดำเนินงาน สีชมพู     
3. การพิมพ์บัตร นำไฟล์ PDF ของบัตรมาต่อกันให้เป็นไฟล์เดียว แล้วสั่งพิมพ์บัตรครั้งละ 2 ใบ โดยใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์ตามแนวตั้งจะได้บัตร 2 ใบ นำมาตัดแล้วพับครึ่ง จะได้บัตรขนาด 9.5x14 ซ.ม. จำนวน  2 ใบ
4. การตั้งค่าเครื่องพิมพ์       แบบที่ 1        แบบที่ 2
5  ใส่ซองพลาสติกใสแนวตั้ง ขนาด 10x14 ซม. (4x6 นิ้ว) + สายคล้องคอ ตัวอย่าง
6. กรณีที่อัพโหลดรูปถ่ายไม่ได้ ให้พิมพ์บัตรมาติดรูปถ่ายภายนอก  ประทับตรายาง
    ของโรงเรียนที่สังกัดและนายทะเบียนลงนามที่รูปถ่าย   
7. ขนาดรูปถ่ายของผู้แข่งขันและผู้ควบคุมทีม ที่อัพโหลดบัตรประจำตัว 450x600 
8. การพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน   (ศูนย์จัดการแข่งขันไม่บังคับ)
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 14:59 น.
                                                     
                         คุณลักษณะของเครื่องตอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันทักษะ
                                       งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566
วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 11:57 น.
ประเภท   Best Of The Best  
 - หนังสือราชการ 
 - ประกาศผล ประเภท Best Of The Best
ประเภท วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
 - ประกาศผล  Best Practices 
วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 11:44 น.
           
 
ปฏิทินดำเนินงาน    ฝ่ายเทคโนโลยีการจัดการแข่งขันและรายงานผล
- ประชุมนายทะเบียน และเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ศูนย์แข่งขัน  12  ก.ย.  66 (Onssite)
- ประชุมฝ่ายวิชาการโรงเรียน (เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูล) ทุกโรงเรียน 14  ก.ย.  66 (Online)
- เปิดระบบลงทะเบียน  นักเรียนผู้แข่งขัน/ครู   รอบ 2   24 -31  ต.ค. 66   09.30 น
 
เอกสารประกอบ
<<<< เว็บไซต์งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 30-2565
<<<< การตรวจสอบข้อมูลและรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน 

เกณฑ์การแข่งขัน    ประเภทไม่ส่งต่อระดับชาติ     


 
 
วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 20:36 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 91
จำนวนทีม 10,710
จำนวนนักเรียน 23,413
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 15,420
จำนวนกรรมการ 3,301
ครู+นักเรียน 38,833
ครู+นักเรียน+กรรมการ 42,134
ประกาศผลแล้ว 437/437 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 75
เมื่อวาน 947
สัปดาห์นี้ 2,654
สัปดาห์ที่แล้ว 4,747
เดือนนี้ 11,072
เดือนที่แล้ว 18,650
ปีนี้ 146,033
ทั้งหมด 1,699,247


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไตรรงค์ สาดแว & นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ mail : [email protected]
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นศ. โทร 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 nrt Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]