งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

เกณฑ์การแข่งขัน

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ
  23 ธ.ค. 2566 ปิดระบบลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันฯ
24 ธ.ค. 2566 -
     5 ม.ค. 2567
เปิดระบบแก้ไข/เปลี่ยนตัว
26 ธ.ค. 2566 ประชุมผู้บริหาร
และคัดเลือกกรรมการตัดสิน
12 ม.ค. 2567 ประชุมกรรมการตัดสิน
12 - 15 ม.ค. 2567 เปิดระบบแก้ไข/เปลี่ยนตัว รอบพิเศษ
ปิดระบบ 15 ม.ค. 2567 เวลา 23.59 น.
16-17 ม.ค. 2567 เจ้าหน้าที่เตรียมทำเอกสาร
งดแก้ไขทุกกรณี
18 - 20 ม.ค. 2567 ดำเนินการแข่งขันตามกำหนดการ
------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ
การแทรกภาพลงในบัตร
สามารถทำได้ตลอด
ไม่ปิดระบบ

------------------------------------------------------------------------


 
            มติจากที่ประชุมการแข่งขันหุ่นยนต์
- การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. สามารถใช้ข้อเหวี่ยงขึ้นรูป 3D และข้อเหวี่ยงของทามิย่า ได้
2. ห้ามใช้แผ่นเหล็กเจาะรู และ เหล็กฉาก
3. ตะเกียบขนาดประมาณ ตะเกียบกินหมูกะทะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. x ความยาว 300 มม.(0.5 ซม.x 30 ซม.)

- การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. สามารถใช้ข้อเหวี่ยงขึ้นรูป 3D และข้อเหวี่ยงของทามิย่า ได้
2. รีโมทสามารถประกอบมาได้
3. วัดขนาดหุ่นยนต์ตอนขยายสุด จะต้องไม่เกินขนาดที่กำหนด
4. หลังจากหมดเวลาประกอบหุ่นยนต์ ถ้ามีทีมไหนที่ยังทำภารกิจไม่ได้(เดิน ,เก็บลูก,ชูต) จะให้เวลาปรับแก้อีก 30 นาที ถ้ายังทำไม่ได้อีกจะไม่มีสิทธิ์แข่ง 
 
- การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. วัสดุขึ้นรูป มีขนาด 2 ด้าน ไม่เกิน 5 cm อีกด้านไม่จำกัด
2. ตะเกียบขนาดประมาณ ตะเกียบกินหมูกะทะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. x ความยาว 300 มม.(0.5 ซม.x 30 ซม.)

- การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. วัสดุขึ้นรูป มีขนาด 2 ด้าน ไม่เกิน 5 cm อีกด้านไม่จำกัด
2. ตะเกียบขนาดประมาณ ตะเกียบกินหมูกะทะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. x ความยาว 300 มม.(0.5 ซม.x 30 ซม.)

- การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. วัสดุขึ้นรูป มีขนาด 2 ด้าน ไม่เกิน 5 cm อีกด้านไม่จำกัด 
2. ตะเกียบขนาดประมาณ ตะเกียบกินหมูกะทะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. x ความยาว 300 มม.(0.5 ซม.x 30 ซม.)

- การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. วัสดุขึ้นรูป มีขนาด 2 ด้าน ไม่เกิน 5 cm อีกด้านไม่จำกัด
2. ตะเกียบขนาดประมาณ ตะเกียบกินหมูกะทะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. x ความยาว 300 มม.(0.5 ซม.x 30 ซม.)
 
- การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. วัสดุขึ้นรูป มีขนาด 2 ด้าน ไม่เกิน 5 cm อีกด้านไม่จำกัด
2. หลังจากหมดเวลาประกอบหุ่นยนต์ ถ้ามีทีมไหนที่ยังทำภารกิจไม่ได้ จะให้เวลาปรับแก้อีก 30 นาที ถ้ายังทำไม่ได้อีก
จะไม่มีสิทธิ์แข่ง
3. ตะเกียบขนาดประมาณ ตะเกียบกินหมูกะทะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. x ความยาว 300 มม.(0.5 ซม.x 30 ซม.)

- การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. วัสดุขึ้นรูป มีขนาด 2 ด้าน ไม่เกิน 5 cm อีกด้านไม่จำกัด
2. หลังจากหมดเวลาประกอบหุ่นยนต์ ถ้ามีทีมไหนที่ยังทำภารกิจไม่ได้ จะให้เวลาปรับแก้อีก 30 นาที ถ้ายังทำไม่ได้อีก
จะไม่มีสิทธิ์แข่ง
3. ตะเกียบขนาดประมาณ ตะเกียบกินหมูกะทะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. x ความยาว 300 มม.(0.5 ซม.x 30 ซม.)

รายละเอียดอื่น ๆ 
1. ให้แต่ละโรงเรียนนำปลั๊กพ่วง ปลั๊ก 3 ตามาเอง (แนะนำความยาวสายไฟไม่น้อยกว่า 10 เมตร เนื่องจากสถานที่แข่งขันเป็นพื้นที่โล่งกว้าง)
2. ในการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้นักเรียนพกอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน  สมาร์ทว็อท  
3. ในรายการที่ต้องใช้ computer หรือ notebook ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกกรณี
4. การยืมอุปกรณ์ในการแข่งขันระหว่างโรงเรียน  ไม่สามารถทำได้ในทุกกรณี
5. การยืมอุปกรณ์ในการแข่งขันจากโรงเรียนเดียวกัน แต่คนละรายการ สามารถทำได้  แต่จะต้องขออนุญาตกรรมการก่อนและจะต้องมีกรรมการคอยดูแลควบคุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
6. ตำแหน่งการนั่งเพื่อสร้างประกอบหุ่นยนต์ จะแยกโซนพื้นที่นั่งเป็น 4 โซนตามรายการที่แข่งกัน  ได้แก่
1) โซนหุ่นยนต์พื้นฐาน 
2) โซนหุ่นยนต์ระดับกลาง 
3) โซนหุ่นยนต์ระดับสูง 
4) โซนหุ่นยนต์ผสม  
7. ระหว่างการทำการแข่งขัน ขอความร่วมมือกรรมการตัดสิน ยืนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่บังแสง  เพราะอาจจะมีผลการอ่านค่าของเซนเซอร์หุ่นยนต์
8. ระหว่างทำการแข่งขัน แต่ละรอบ ให้กรรมการถ่ายวิดีโอไว้ด้วย  เพื่อใช้กรณีที่มีความไม่ชัดเจนในการตัดสิน  เช่น ล้อหุ่นยนต์ข้ามเส้นแล้วหรือไม่  หุ่นยนต์อยู่ในจุดหลุมดำเกิน 5 วินาทีหรือไม่ เป็นต้น 
9. โต๊ะญี่ปุ่น สามารถนำเข้าสนามแข่งขันได้
10. การอนุญาต/ไม่อนุญาตกรณีอื่น ๆ ให้ขึ้นอยู่กับความเห็นร่วมของคณะกรรมการตัดสินในรายการแข่งขันนั้น 
11. ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุมทีม คณะกรรมการตัดสินควรมาถึงที่สนามก่อนเวลาแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 30 นาที
***คะแนนคิดจาก นำคะแนน แข่งขันทั้ง 2 รอบมารวมกัน***
 การแข่งขันรายการคอมพิวเตอร์
ให้ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้
1. รายการแข่งขันที่ต้องใช้อุปกรณ์สำหรับอัดเสียงหรือหูฟัง ให้ทางผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
2. รายการ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ให้ส่งเล่ม ที่จุดรับรายงานตัว ใต้อาคาร 5 เวลา 8:00 - 8:50 น.
3. ให้เฉพาะผู้เข้าแข่งขัน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ขึ้นอาคาร


*หมายเหตุ ทางโรงเรียนเตรียมคอมพิวเตอร์ สำหรับจัดการแข่งขัน โดยมีคุณสมบัติ ไม่น้อยกว่า Windows 10 , Cpu  2.0 GHz , Ram 8 GB, VGA onboard

ไลน์กลุ่มคอมพิวเตอร์


รายการตัดต่อภาพยนตร์ ม.ปลาย

การแข่งขันสร้างการตูนแอนิมชั่น (2D Animation)
หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน
1.การเลือกตั้ง
2.คุณธรรม-จริยธรรม
3.เทคโนโลยีในโลกอนาคต   
***หมายเหตุ อุปกรณ์ต่อพวงที่ใช้ในการเเข่งขัน เช่น ไมค์โครโฟน หูฟัง เมาท์ปากกา ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเตรียมมาเอง***
การแข่งขันคณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์(ม.ต้น,ม.ปลาย)

1. แต่ละโรงเรียนออกข้อสอบ
- ตอนที่ 1 จำนวน 5 ข้อ
- ตอนที่ 2 จำนวน 10 ข้อ
- ตอนที่ 3 จำนวน 5 ข้อ
2. แบบอักษร Th sarabun psk ขนาด 16 
3. ตัวเลือก ก ข ค ง เว้นระยะพื้นที่ข้อสอบแต่ละข้อไว้สำหรับตัด ตามตัวอย่าง
        (โจทย์)
        ก.
        ข.
        ค.
        ง. 

4. ส่งข้อสอบฉบับจริง 1 ชุด และฉบับข้อสอบ+เฉลยละเอียด แยกอีก 1 ชุด
    ม.ต้นส่งที่ห้อง 616 ม.ปลายที่ห้อง 617
 ***ส่งข้อสอบภายใน 08.30 น. เท่านั้น***


การแข่งขันซูโดกุ(ม.ต้นและม.ปลาย)
1. แต่ละโรงเรียนออกปริศนาซูโดกุทั้งหมด 10 แบบเป็นจำนวน 2 ชุด โดยแต่ละแบบมีดังนี้
- Classic Sudoku                                      - Diagonal Sudoku
- Alphabet Sudoku                                   - Jigsaw Sudoku
- Even-Odd Sudoku                                  - Consecutive Sudoku
- Asterisk Sudoku                                    - Thai Alphabet Sudoku
- Diagonal Jigsaw Sudoku                         - Windoku Sudoku
2. แต่ละปริศนาซูโดกุมีขนาดไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4 โดยที่ตัวเลข เส้นตารางและส่วนที่แรเงาของปริศนาต้องมีความชัดเจน
3. ส่งปริศนาซูโดกุพร้อมทั้งเฉลยได้ในวันแข่งขัน ที่โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 6 ชั้น 2
(ม.ต้นส่งที่ห้อง 625 และ ม.ปลายส่งที่ห้อง 626)
***ส่งปริศนาซูโดกุภายในเวลา 08.30 น.เท่านั้น***


 การแข่งขัน Amath ม.ต้น และ ม.ปลาย
1. ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมกระดาน Amath มาเอง
2. ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมนาฬิกาจับเวลา หรือโหลด app นาฬิกา (amath clock)
3. ให้นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม มาลงทะเบียนเวลา 07.30-08.30 น. และเริ่มประชุมก่อนทำการแข่งขัน ในเวลา 08.30 น.
4.  เปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็น ห้องประชุมคุรุธรรมจารุ อาคาร 5 โรงเรียนสระแก้ว

การแข่งขัน GSP ม.ต้น, ม.ปลาย
แจ้งให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันทุกโรงเรียน นำโจทย์ เฉลย พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน จำนวน 1 ข้อ มาในแข่งด้วย
การแข่งขันภาษาไทย
กิจกรรมคำคม ม.ต้น/ม.ปลาย
ให้นักเรียนแต่ละทีมเตรียมอุปกรณ์มาดังนี้
1. กระดานคำคม
2. นาฬิกาจับเวลา (Smartphone/Tablet) โหลดแอป Chess clock

ท่านคณะกรรมการรบกวนจัดเตรียมคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กพร้อมโปรแกรมมาเอง
ทางสนามแข่งจะจัดเตรียมใบลงคะแนน เครื่องปริ้นและกระดาษ A4 ไว้ให้การแข่งขันวิทยาศาสตร์ ฯ
โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ให้ผู้แข่งขันจัดส่งรูปเล่มโครงงาน 5 บท โดยจัดส่งเป็นไฟล์ pdf
ภายในวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อโรงเรียนแล้วส่งมาที่ 
[email protected]
 

ส่งเล่มโครงงานฉบับจริง 5 ฉบับ 
ในวันแข่งขัน 18 มกราคม 2567


ไฟล์นำเสนอจัดทำรูปแบบ .ppt แล้วบันทึกเป็น .pdf นำเสนอเท่านั้น
ส่งไฟล์ ณ จุดลงทะเบียน **ไม่ใช้บอร์ดแสดงผลงานในการนำเสนอ**


ลงทะเบียน 08.00-8.30 น. เริ่มนำเสนอ 9.00 น. ตามลำดับที่จัดไว้แล้ว

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม. ปลาย 
- ให้ส่งไฟล์เล่มที่สมบูรณ์ในรูปแบบ ไฟล์ .pdf โดยให้ส่งทางอีเมล์ 
[email protected] 
ภายในเที่ยงคืนของวันที่ 16 มกราคม 2567 หากโรงเรียนใดไม่ส่งจะถูกหัก 5 คะแนน 
- ส่งรูปเล่มรายงาน ส่งวันจริง 18 มกราคม 2567 จำนวน 6 เล่ม 
- นำเสนอในรูปแบบ .ppt หรือ .pdf หรือ canva


กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
1. ส่งรูปเล่มรายงาน (ตามเกณฑ์ การแข่งขันครั้งที่ 70) ในวันที่เข้าแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียน
2. เน้นย้ำทุกทีมที่แข่งขันหากขนาดของสิ่งประดิษฐ์เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตัดสิทธิ์รางวัลชนะเลิศอันดับ 1-3


อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย


อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
การแข่งขันสังคมศึกษา ฯ
ให้ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้
1. 
2. 
3. 
การแข่งขันสุขศึกษาและพลศึกษา
ให้ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้
1. 
2. 
3. 
การแข่งขันศิลปะ-ดนตรี
ให้ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้
1. 
2. 
3. 
การแข่งขันศิลปะ-ทัศนศิลป์
ข้อชี้แจงและข้อตกลงเพิ่มเติมในที่ประชุมคณะกรรมการศิลปะ-ทัศนศิลป์
1.การติดเทปกาวกรอบรูปบนกระดาษ ขนาดไม่เกิน 1 cm.(ติดก็ได้ไม่ติดก็ได้) ไม่มีผลต่อการตัดสิน
2.รายการแข่งขันการวาดภาพลายเส้น ให้ใช้ดินสอ EE เท่านั้น
3.ขนาดกระดาษทุกรายการใช้ขนาด A2
4.รายการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ห้ามประกอบชิ้นส่วนใดๆมาก่อน ทุกอย่างมาสร้างสรรค์ จัดวางและประกอบใหม่

ไลน์กลุ่มทัศนศิลป์

 
การแข่งขันศิลปะ - นาฏศิลป์
รายการแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์

ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันนำฉากและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงจัดเก็บบริเวณใต้อาคารบุญเล็กก่อนหลังเสร็จพิธีเปิดบนหอประชุมบุญเล็กแล้วจึงจะสามารถนำขึ้นหอประชุมได้
ทุกรายการแข่งขัน ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 09.00 น. บริเวณหอประชุมบุญเล็ก
การแข่งขันภาษาต่างประเทศ
รายการพูดเพื่ออาชีพภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6

 หัวข้อ “One Day Trip in Sa Kaeo”
อุปกรณ์ยึดเกณฑ์พูดเพื่ออาชีพภาษาต่างประเทศที่ 2


เรียนคุณครู ที่ฝึกทักษะการแสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
ตามที่คณะกรรมการได้ประชุมเกณฑ์การพิจารณาตัดสินละครสั้นภาษาอังกฤษได้ลงมติและความเห็นชอบในการงดใช้อุปกรณ์ทุกชนิด เข้าร่วมระหว่างการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ  การแต่งกายโดยชุดนักเรียน  เท่านั้น
 

รายการ  Impromptu Speech
คณะกรรมการพิจารณาเลือก 3 หัวข้อ
ม.ต้น
1. การศึกษาและอาชีพ
2. การเดินทางและท่องเที่ยว
3. เวลาว่างและนันทนาการ
ม.ปลาย
1. สิ่งแวดล้อม 
2. สุขภาพและสวัสดิการ 
3. การเดินทางท่องเที่ยว
* ทั้งสองรายการไม่ต้องส่งสคริป


การแข่งขันกิจกรรม crossword  ม.ต้น,ม.ปลาย   
”ใช้เกณฑ์ระดับชาติ“ ข้อ 3.2  สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้
แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้
1.กระดานครอสเวิร์ด 
2.นาฬิกาจับเวลา หรือโหลด application A-Math Clock / Scrabble Clockแจ้งแก้ไขห้องแข่งขันและเวลาแข่งขันบางรายการ ดังนี้

รายการแข่งขันทุกรายการ
จะต้องรายงานตัวที่บริเวณโรงจอดรถหน้าอาคาร 6
และต้อง รายงานตัว ก่อนเริ่มการแข่งขัน 30 นาที 
ไม่อนุญาตให้ผู้ฝึกสอนขึ้นไปยังห้องแข่งขัน

 
การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กในระดับชั้น ม.ต้น, ม.ปลาย


ประกาศเพิ่มเติม
ขอยกเลิกบันทึกข้อตกลงกรรมการข้อที่ 5
หัวข้อในการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก  ม.ต้น,ม.ปลาย
ให้โรงเรียนที่ส่งแข่งขันนำหัวข้อมาให้กรรมการระดับละ 1 เรื่อง
ส่งกรรมการวันแข่งขัน
ม.ต้น 10 ทีม  ม.ปลาย 11 ทีม


การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด),ม.ต้น, ม.ปลาย
- การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบเครื่องแบบลูกเสือ

การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ต้น-ม.ปลาย
- สื่อและอุปกรณ์สามารถนำมาได้ ไม่จำกัดจำนวนชิ้น
- อินโฟกราฟิก ให้แต่ละโรงเรียนนำมา 6 แผ่น
การแข่งขันการงานอาชีพ
รายการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ต้น,ม.ปลาย
ผู้เข้าแข่งขันสามารถใส่ชุดพละได้
รายการจักสานไม้ไผ่ ม.ต้น,ม.ปลาย

ผู้เข้าแข่งขันสามารถใส่ชุดพละได้

กิจกรรมทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-3 และ ม.4-6 
ผู้เข้าแข่งขันสามารถใส่ชุดพละได้

กิจกรรมทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-3 และ ม.4-6 

ผู้เข้าแข่งขันสามารถใส่ชุดพละได้
แผนผังสนามแข่งโรงเรียนสระแก้ว


แผนผังสนามแข่งโรงเรียนวัฒนานคร


แผนผังสนามแข่งโรงเรียนอรัญประเทศ

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 28
จำนวนทีม 1,727
จำนวนนักเรียน 3,829
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,619
จำนวนกรรมการ 962
ครู+นักเรียน 6,448
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,410
ประกาศผลแล้ว 205/206 (99.51%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 348
เมื่อวาน 682
สัปดาห์นี้ 1,030
สัปดาห์ที่แล้ว 6,345
เดือนนี้ 3,923
เดือนที่แล้ว 16,837
ปีนี้ 221,791
ทั้งหมด 303,129