งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เด็กภูเก็ต SMART ทั้งศาสตร์ศิลป์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ณ สพป.ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-29 มกราคม 2567

[ ทั้งหมด   19 ม.ค. 2567   20 ม.ค. 2567   21 ม.ค. 2567   22 ม.ค. 2567   23 ม.ค. 2567   24 ม.ค. 2567   25 ม.ค. 2567   26 ม.ค. 2567   27 ม.ค. 2567   28 ม.ค. 2567   29 ม.ค. 2567   30 ม.ค. 2567   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 ม.ค. 2567

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคาร หยกไพลิน ห้อง ห้อง ป.4/1 ป.4/2 22 ม.ค. 2567 09.00-11.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกไพลิน ห้อง ห้อง 5/1 และ 5/2 22 ม.ค. 2567 09.00-11.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกไพลิน ห้อง ป.6/1 22 ม.ค. 2567 09.00-11.30
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกไพลิน ห้อง ม.1/1 22 ม.ค. 2567 09.00-11.30
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกไพลิน ห้อง ม.1/2 22 ม.ค. 2567 09.00-11.30
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกบุษราคัม ห้อง ป.1/1 ป.1/2 22 ม.ค. 2567 09.00-11.30
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกบุษราคัม ห้อง ป.3/1 ป.3/2 22 ม.ค. 2567 09.00-11.30
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกทอง ห้อง ป.2/2 22 ม.ค. 2567 09.00-11.30
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกเพชร ห้องจีน 22 ม.ค. 2567 09.00 เป็นต้นไป
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกเพชร ห้องอังกฤษ 22 ม.ค. 2567 09.00 เป็นต้นไป
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกเหชร ห้องคณิต 22 ม.ค. 2567 09.00 เป็นต้นไป
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกไพลิน ห้อง ม.2/1 และ ม.2/2 22 ม.ค. 2567 09.00-11.30
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกไพลิน ห้อง ม.3/1 และ ม.3/2 22 ม.ค. 2567 09.00-11.30
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกไพลิน ห้องสมุด 22 ม.ค. 2567 09.00 เป็นต้นไป
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง อาคารหยกไพลิน ห้องอาเซียน 22 ม.ค. 2567 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเกาะสิเหร่ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 22 ม.ค. 2567 08.30 เป็นต้นไป
2 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเกาะสิเหร่ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 22 ม.ค. 2567 08.30 เป็นต้นไป
3 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเกาะสิเหร่ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 4 ห้อง ม.2/1 22 ม.ค. 2567 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 kt1 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]