งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม
สุขศึกษาฯ การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์
ปฐมวัย หุ่นยนต์ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ
(เรียนรวม)
ศิลปะ
(ดนตร์)
ศิลปะ
(นาฏศิลป์)
ศิลปะ
(ทัศนศิลป์)
ประเภท WORD PDF
ประกาศและระเบียบการเปลี่ยนตัวผู้แข่งขัน ผู้ฝึกสอน   http://shorturl.at/qwyX8
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน https://shorturl.asia/1M2tL https://shorturl.asia/DVKSt
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน https://shorturl.asia/w1MJO https://shorturl.asia/dkUhP
แบบฟอร์มขอเพิ่มจำนวนผู้เข้าแข่งขัน https://shorturl.asia/EqQjk https://shorturl.asia/8TQbu
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนตัวครูผู้ควบคุม https://shorturl.asia/3I9Xo https://shorturl.asia/1FPvX
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลครูผู้ควบคุม https://shorturl.asia/6cpWm https://shorturl.asia/gQ3LJ
แบบฟอร์มเพิ่มจำนวนครูผู้ควบคุม https://shorturl.asia/4ovmX https://shorturl.asia/OTKGJ
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี
 
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
ไพโรจน์วิชชาลัย
สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:06 น.
วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:50 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 255
จำนวนทีม 2,254
จำนวนนักเรียน 4,609
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,360
จำนวนกรรมการ 838
ครู+นักเรียน 7,969
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,807
ประกาศผลแล้ว 238/238 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 40
เมื่อวาน 250
สัปดาห์นี้ 544
สัปดาห์ที่แล้ว 1,422
เดือนนี้ 2,630
เดือนที่แล้ว 4,084
ปีนี้ 38,098
ทั้งหมด 356,106