งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
ประชาสัมพันธ์จากสนามแข่งขันโรงเรียนโพนทองวิทยายน
1. รายการประกวดโครงงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร แข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง และรายการแข่งขันทำอาหารคาวหวาน ทางโรงเรียนมีโต๊ะขนาด 120 x 60 ซม. ให้ 1 ตัว ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเตรียมปลั๊กไฟ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการแข่งขันมาเอง
2. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 และ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ทางโรงเรียนมีโต๊ะและเก้าอี้ ให้โรงเรียนละ 1 ชุด

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศน์ศิลป์ กิจกรรมการแข่งขันที่ใช้กระดาษ กำหนดให้ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ หรือ 200 แกรม เท่านั้น
 
สรุปแก้ไขเพิ่มเติมจากการประชุม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
**แจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่แข่งขันและเวลา สนามโรงเรียนโพนทองวิทยายน** 
 
1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 และ ม.4-6  แจ้งเปลี่ยนเวลาแข่งขัน จาก 09.00 - 12.00
เป็นเวลา 09.00 - 13.00 น.
2. การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
เปลี่ยนสถานที่ จาก ห้องประชุมบานชื่น เป็น ห้องเจ้าปู่กุดเป่ง 
3.การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
เปลี่ยนสถานที่ จาก โรงจอดรถหลังอาคาร2 เป็น โรงจอดรถหลังอาคาร1 ฝั่งทิศตะวันออก
4.การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6  
เปลี่ยนสถานที่ จาก เต็นท์หลังอาคาร2 เป็น โรงจอดรถหลังอาคาร1 ฝั่งทิศตะวันออก
5. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 
เปลี่ยนสถานที่ จาก ห้องประชุมบานชื่น เป็น  ห้องเจ้าปู่กุดเป่ง 


 ประชาสัมพันธ์จากสนามแข่งขันโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
สรุปแก้ไขเพิ่มเติมจากการประชุม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

**แจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่แข่งขัน** 
1.รายการการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 เปลี่ยนสถานที่เป็น ด้านทิศเหนือโรงอาหาร

2.กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
เปลี่ยนวันและเวลาในการแข่งขัน จากวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น เป็น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00น.
เวลาในการแข่งขันม.1-3และ4-6
-  08.30-09.30 น. ลงทะเบียน
-  10.00-11.30น. ทำการแข่งขัน
#ใช้ปากกาและกระดาษที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้ให้
                                      บทคัดลายมือ


3. รายการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.4- ม.6
เปลี่ยนห้องแข่งขันจากห้อง238  เป็นห้อง 232

4.รายการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-3
เปลี่ยนแปลงวันที่แข่งขัน จาก วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 มาเป็น วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

5. รายการแข่งขันคำคม (ต่อคำศัพท์เดิม) ระดับ ม.4-6 
เปลี่ยนวันและเวลาในการแข่งขัน จาก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. เป็น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ห้องแข่งขัน  อาคาร 5 ห้อง 548  เริ่มแข่งขัน 09.00 น. เป็นต้นไป...

6. รายการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-6
เปลี่ยนวันและเวลาในการแข่งขัน จาก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. เป็น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

7. รายการที่แข่งขันสืบครรลองท่องจำอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3 และ ระดับ ม.4-6
เปลี่ยนวันและเวลาในการแข่งขัน จาก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. เป็น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

8.การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 และ ม.4-6  
เปลี่ยนห้องแข่งขันจากห้อง 432  เป็นห้อง 423

*รายการศิลปะ-นาฏศิลป์ !! ทุกรายการ ที่มีทีมแข่งขันทีมเดียว ให้นำมาแสดงในวันแข่งขันเพื่อให้กรรมการคอมเมนท์ทุกรายการเพื่อที่ท่านจะได้ต่อยอดตัวแทนระดับชาติต่อไป.....!!!! ***รายการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.4-6 *  ... ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน Crossword มาเอง!!!
 
*รายการที่แข่งขันสืบครรลองท่องจำอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3*
บทหลัก มี 5 เรื่อง ดังนี้ 1.นิราศภูเขาทอง  2.โคลงโลกนิติ  3.บทเสภาสามัคคีเสวก ( ตอนวิศวกรรมา) 4.อิศรญาณภาษิต 5.บทพากย์เอราวัณ
บทเลือก มี 5 บท ดังนี้ 1.รามเกียรติ์ ตอน ศึกอินทรชิต 2.บุพการี 3.วัฒนธรรม 4.สุริโยทัยขาดคอช้าง 5.พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อสมุทร 

*รายการที่แข่งขันสืบครรลองท่องจำอาขยาน ระดับ ม.4-ม.6*
บทหลัก มี 5 เรื่อง ดังนี้ 1.นมัสการมาตาปิตุคุณ  2.นมัสการอาจาริยคุณ 3.อิเหนาศึกกระหมังกุหนิง 4.ลิลิตเตลงพ่าย  5.มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี 
บทเลือก  มี 5 เรื่อง ดังนี้  1.สรวงสวรรค์ชั้นกวี 2.ธรรมาธรรมะสงคราม 3.มงคลสูตรคำฉันท์  4.อิเหนาตอน สังคามาระตาแต่งถ้ำ 5.โลก

*รายการพินิจวรรณคดี ม.4-6*
ขอบข่ายเนื้อหาวรรณคดีเรื่อง อิเหนา ตอน 
-อิเหนาหลงนางบุษบา
-จรกาเข้าเฝ้าท้าวดาหา
-อิเหนาอุบายรออยู่เมืองดาหา
-ท้าวดาหาประทานบำเหน็จสงคราม
-อิเหนารับสียะตราไปเลี้ยง
-อิเหนาให้สียะตราขอชานสลานางบุษบา
-อิเหนาถวายของบรรณาการ
ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 100 ข้อ
สอบวันที่ 17 พ.ย. 2566 เวลา 09.00 - 10.30 น. (เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)
ห้อง 535 อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
คลิก!!!! ดาวน์โหลดไฟล์เนื้อหาออกข้อสอบพินิจวรรณคดี ม.4-6 !!!

*รายการแข่งขันคำคม (ต่อคำศัพท์เดิม) ม.1-3 และ ม.4-6*
1. ในวันแข่งขันให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันคำคมเตรียมกระดานคำคมชุดมาตรฐานมาเอง
2. ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันลงทะเบียนรายงานตัวที่ห้องแข่งขัน (ห้อง 548) เวลา 08.30 น. เริ่มแข่งเวลา 09.00 น.
3. ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถโหลดแอปพลิเคชั่นสำหรับจับเวลา ใน App Store พิมพ์คำว่า Scrabble Clock หรือ Chess Clock
 
*รายการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3*
หัวข้อจับสลากในวันแข่งขัน ดังนี้
1. เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด  2 .สำนึกรักบ้านเกิด  3.มีวิชาเหมือนมีทรัพย์
 
*รายการการแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.4-ม.6*
                                          บทจับสลาก

 

 
*รายการการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น  ม.1-3 *
1.  ผู้แข่งขันนำเมาส์ปากกามาเอง
2. ผู้แข่งขันบรรจุโปรแกรม, font  สำหรับใช้ในการแข่งขันลงใน Flash Drive   ห้ามมีข้อมูลนอกเหนือจากที่กำหนด
3. หัวข้อการแข่งขันจับสลากเลือกในวันแข่งขัน

*รายการการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3 และ ม.4-6 *
1.  ผู้แข่งขันนำหูฟัง และเมาส์ปากกามาเอง
2. ผู้แข่งขันบรรจุโปรแกรม, font, เสียง สำหรับใช้ในการแข่งขันลงใน Flash Drive  ห้าม มีข้อมูลนอกเหนือจากที่กำหนด
3. หัวข้อการแข่งขันจับสลากเลือกในวันแข่งขัน

*รายการหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 และ ม.4-6*
หัวข้อการแข่งขัน ม.1-3 และ ม.4-6
1.ความสามัคคี
2.สื่อออนไลน์
3.ของดีเมืองร้อยเอ็ด
ในกรณีที่จะเข้าปกด้วยกระดาษแข็ง (No.24) ไม่อนุญาตให้ตัดกระดาษแยกชิ้นและขีดเส้นมา

*รายการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์* 
ขอบข่ายเนื้อหาการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.ต้น
1. ข้อสอบมี 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ (กากบาท) จำนวน 90 ข้อ ( 90 คะแนน)
ตอน ที่ 2 แบบเขียนแสดงเชิงทัศนคติ จำนวน 1 ข้อ ( 10 คะแนน)
2. ขอบข่าย เนื้อหา วรรณกรรมเรื่อง
- ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
- ลูกอีสาน
- ความสุขของกะทิ
เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

*รายการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-3 *
- ข้อสอบออกเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีทำผูกคอตายได้นางละเวง ข้อสอบอัตนัย 30 คะแนน ปรนัย 70 คะแนน รวม 100 คะแนนเวลาทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

*การแข่งขันอีสปอร์ต ประเภทเกม Arena of Valor (RoV) ม.4-ม.6*
- โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 (แข่งขันรอบสุดท้าย) , ห้อง545-547 (แข่งขันรอบแรก)
ให้นำใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) แบบผลการเรียนเฉลี่ย หรือ สำเนาระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.1) ภาคเรียนล่าสุดพร้อมรับรองสำเนาโดยผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรักษาการและประทับตรา
โรงเรียน ส่ง ณ จุดลงทะเบียน และส่ง ออนไลน์ผ่านฟอร์มด้านล่าง (กรณีนักเรียนที่ยังไม่มีผลการเรียน ณ โรงเรียนปัจจุบัน ให้นำผลการเรียนจากโรงเรียน
เดิม โดยผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรักษาการปัจจุบันเป็นผู้รับรองสำเนา)
**เกรดเฉลี่ยภาคเรียนล่าสุด ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
ลงทะเบียนส่งหลักฐานตรวจเอกสารออนไลน์ :yes
 https://forms.gle/JeqU64df8cz6MrY97yes

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง , การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
- โต๊ะให้แต่ละทีมนำมาเอง
- โรงเรียน เจ้าภาพจะเตรียมปลั๊กไฟ ให้ เผื่อมี รร ที่จะต้องใช่ไฟ แต่ต้องหาปลั๊กพ่วงมาเอง

ระบบพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้สอน และกรรมการตัดสิน

*** เปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัวแล้ว ***
*** สามารถใช้บัตรประชาชน / บัตรนักเรียน / สำเนาทะเบียนบ้านแทนได้
                            
วันอังคาร ที่ 7  พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:00 น.
 
 

 
ประกาศเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
ปีการศึกษา 2566
เกณฑ์กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 


ประกาศเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
ปีการศึกษา 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น
คลิกเพื่อดาวน์โหลด


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาร้อยเอ็ด กลุ่ม 3
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ https://line.me/th/ หรือสแกน


*** เปิดระบบแก้ไขชื่อ - สกุล / เปลี่ยนตัวแล้ว ***
แก้ไขข้อมูล ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 9   พฤศจิกายน 2566  เวลา 18:00 น.
    

คำชี้แจงการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
yes คลิก!!! yes

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 28
จำนวนทีม 1,124
จำนวนนักเรียน 2,513
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,708
จำนวนกรรมการ 786
ครู+นักเรียน 4,221
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,007
ประกาศผลแล้ว 200/257 (77.82%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 29
เมื่อวาน 208
สัปดาห์นี้ 626
สัปดาห์ที่แล้ว 1,155
เดือนนี้ 2,634
เดือนที่แล้ว 5,889
ปีนี้ 41,606
ทั้งหมด 212,722