งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศเรื่อง ขอเลื่อนวันพิมพ์เกียรติบัตร
เนื่องด้วย เจ้าหน้าที่ขอเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานผลคะแนนให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน
จึงขอให้โรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ในวันที่
28 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป


>>>>>>>>>>>

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 
ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 3
  ขณะนี้ทุกโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้แข่งขัน ผู้ฝึกซ้อม และกรรมการ
ขอแจ้งเพิ่มเติม เรื่องบัตรประจำตัวผู้แข่งขัน ดังนี้
ทุกโรงเรียนสามารถบันทึกใส่โทรศัพท์มือถือของครูหรือนักเรียนมาแสดงให้คณะกรรมการ
**พร้อมกับบัตร ปชช ตัวจริง ,ภาพถ่าย หรือ thai ID ได้เลยค่ะ
 
 
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่  6 - 12 พ.ย. 2566
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู   12 พ.ย. 2566  เวลา 17.00 น.
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ  14-17 พ.ย. 2566 เวลา 17.00 น.
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู   18-20 พ.ย. 2566
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  23 - 24 พ.ย. 2566  
   ♦ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ทุกเขตพื้นที่
      (สนามแข่งขัน โรงเรียนหนองไผ่)
 24 - 25 พ.ย. 2566
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่  หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  26-30 พ.ย. 2566

**ตารางและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามตามหน้าเว็บไซต์
ประกาศเพิ่มเติม กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
แจ้งมติจากประชุมกรรมการ รายการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

*********************************************
 ประกาศเพิ่มเติม กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

แจ้งประชาสัมพันธ์เนื้อเรื่องแข่งขันกิจกรรมพินิจวรรณคดี.
ระดับม.1-3 ใช้เรื่อง. พระอภัยมณีทุกตอน. ยกเว้นตอน. พระอภัยหนีนางผีเสื้อสมุทร.
ระดับ ม.4-6 ใช้เรื่องอิเหนาทุกตอนยกเว้น. ตอนศึกกะหมังกุหนิง

**********************************************
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
     smiley การแสดงทางวิทยาศาสตร์ม.1-3  ส่งรูปเล่มกรรมการ จำนวน  7   เล่ม
     smiley การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6  ส่งรูปเล่มกรรมการ  จำนวน  9  เล่ม 
     smiley กิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับม.1-3 ส่งรูปเล่มกรรมการ จำนวน 5 เล่ม       
     smiley กิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับม.4-6 ส่งรูปเล่มกรรมการ จำนวน 5 เล่ม

 
enlightenedแจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร<ระดับ ม. 1-3>
ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่
enlightenedแจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร<ระดับ ม. 4-6>
ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่
 

*****************************************************
 ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
เอกสารเพิ่มเติม รายการแข่งขัน GSP 
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

>>>>>>>>>>>
winkรายละเอียดเพิ่มเติม กิจกรรมการแข่งขันโซดูกุ ม.ต้นและม.ปลาย
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
ตัวอย่างโจทย์การแข่งขัน คลิกที่นี่
>>>>>>>>>>>

 แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
>>>>>>>>>>>>>

แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3 และ ม.4-6
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
***************************************************
แจ้งการแข่งขันจากกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม รายการการแข่งขันคอร์สเวิร์ด
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

>>>>>>>>>>

รายการ
Topic for Impromptu speech contest 1-3 
1.Environmet
2.Grobal issues
3.Education
4.Freetime

หัวข้อการแข่งขัน Impromtu speech ระดับ ม.4 - 6
1. Places to visit in Thailand.
2. How do we save environment.
3. How science and technology help our life  
*********************************************************************
ร่างเกณฑ์แข่งขันภาษาอังกฤษ จากสถาบันภาษาอังกฤษ
https://drive.google.com/drive/folders/12vby6UwjafM6uCkkEOUOm03tNS_tlWIN

ร่างเกณฑ์การแข่งขันภาษาจีน จาก HCECM
https://drive.google.com/drive/folders/1VGFvoscLxohKW9pBB1VNQovNdELZW8Aq

*********************************************************************

สรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน ฯ แนบท้ายประกาศ

************************************
เล่มเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 71 ปี 2566
https://drive.google.com/file/d/1o9pwdI_q3PrjVLQVQlUXWaVEkdjqZsxL/view


************************************
 ประกาศเพิ่มเติมกิจกรรมสภานักเรียน
1.ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันส่งรูปเล่มในรูปแบบไฟล์ pdf (รวมไฟล์ให้เรียบร้อย ไม่เกิน 120 หน้ารวมปก)
ให้คณะกรรมการพิจารณาที่ E-mail: [email protected] 
ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น.

2. ในวันแข่งขัน 24 พฤศจิกายน 2566 ให้นำส่งเอกสารที่เป็นรูปเล่มตามเกณฑ์ที่กำหนด 
(เล่มจริง 1 เล่ม สำเนา 4 เล่ม รวม 5 เล่ม) พร้อมลงทะเบียนแข่งขัน

************************************
วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:35 น.
การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (Docx) | (PDF)
มีหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ดังนี้
      1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
      2. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
          2.1 ทีม 2-3 คน         เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
          2.2 ทีม 4-6 คน         เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
          2.3 ทีม 7-10 คน       เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
          2.4 ทีม 11-20 คน     เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
          2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
วันจันทร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:54 น.
 
ประกาศเพิ่มเติมกิจกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สนามการแข่งขันหุ่นยนต์

Click Download 
ประกาศแนวทางเพิ่มเติม การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6 Click
ประกาศหัวข้อเรื่องการแข่งขัน Motion Graphic ม.4-6 เรื่อง 1 | เรื่อง 2 | เรื่อง 3
 
แจ้งการกำหนดรูปแบบการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 | Click
แจ้งการกำหนดรูปแบบการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 | Click
   

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 32
จำนวนทีม 1,117
จำนวนนักเรียน 2,252
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,631
จำนวนกรรมการ 1,383
ครู+นักเรียน 3,883
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,266
ประกาศผลแล้ว 193/246 (78.46%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 154
เมื่อวาน 190
สัปดาห์นี้ 2,002
สัปดาห์ที่แล้ว 2,992
เดือนนี้ 4,883
เดือนที่แล้ว 6,971
ปีนี้ 58,632
ทั้งหมด 268,277